ammâ (an mâ) kalîlin - az (kısa zamanda)

  
Abdulbaki Gölpınarlı Tanrı, az bir zamanda dedi, herhalde nâdim olacaklar.
Abdullah Parlıyan Allah da: “Çok geçmeden pişman oluverecekler” diye karşılık verir.
Adem Uğur Allah şöyle buyurdu: Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!
Ahmed Hulusi "Kısa bir süre sonra pişman olacaklardır" cevabını aldı.
Ahmet Tekin Allah:'Pek yakında, onlar kesinlikle pişman olacaklar.' buyurdu.
Ahmet Varol (Allah) dedi ki: 'Az bir süre sonra pişman olacaklar.'
Ali Bulaç (Allah) Dedi ki: "Az bir süre (bekle), onlar gerçekten pişman olacaklar."
Ali Fikri Yavuz Allah buyurdu ki: “- Az bir zamanda (azabı görünce) pişman olacaklar.”
Ali Ünal Allah buyurdu: “Çok geçmeden bütün yaptıklarına mutlaka pişman olacaklar.”
Bayraktar Bayraklı Allah şöyle buyurdu: “Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!”
Bekir Sadak Allah da: «Az sonra pisman olacaklar» buyurdu.
Celal Yıldırım Allah buyurduki: «Az bir zamanda (azabı görünce) pişman olacaklar.»
Cemal Külünkoğlu (Allah:) “Yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır!” buyurdu.
Diyanet İşleri (eski) Allah da: 'Az sonra pişman olacaklar' buyurdu.
Diyanet Vakfi Allah şöyle buyurdu: Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!
Edip Yüksel Dedi ki, “Az sonra onlar pişman olacaklardır.”
Elmalılı Hamdi Yazır Buyurdu ki: az bir zamanda nâdim olacaklar
Erhan Aktaş Allah: “Pek yakında kesinlikle pişman olacaklar.” dedi.
Gültekin Onan (Tanrı) Dedi ki: "Az bir süre (bekle), onlar gerçeklen pişman olacaklar."
Hakkı Yılmaz Allah: “Çok az bir zaman sonra onlar kesinlikle pişman olacaklar!” dedi.
Harun Yıldırım Allah şöyle buyurdu: Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!
Hasan Basri Çantay Buyurdu: «Âz bir (zamanda) her halde peşîman olacaklar onlar».
Hayrat Neşriyat (Allah:) 'Az (bir zaman) sonra (onlar) mutlaka pişmanlık duyan kimseler olacaklar!' buyurdu.
İbni Kesir Allah da buyurdu ki: Az sonra pişman olacaklar.
İskender Evrenosoğlu (Allah): “Az (kısa zamanda) onlar mutlaka nadim (pişman) olacaklar.” dedi.
Kadri Çelik (Allah) Dedi ki: “Az bir süre (bekle). Onlar gerçekten pişman olanlar olarak sabahlayacaklardır.”
Mehmet Ali Eroğlu Nitekim Allah da: "Az sonra onlar pişman olacaklar" şeklinde buyurmuştur.
Mehmet Okuyan (Allah da) şöyle buyurmuştu: “Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar!”
Muhammed Celal Şems (Allah,) “Onlar pek yakında pişman olacaklar,” (diye) buyurdu.
Muhammed Esed (Allah da o'na:) "Çok geçmeden, çarpılmışcasına pişman oluverecekler!" diye karşılık verir.
Mustafa Çevik 39-42 Bunun üzerine peygamberleri de Allah’a şöyle dua etti: “Rabbim beni yalancılıkla suçlayan bu topluluğa karşı, bana yardım et.” Allah da Peygamberine, “Çok geçmeden onları söylediklerine ve yaptıklarına pişman edeceğiz.” diye vahyetti. Ardından onları müthiş bir çığlık yakalayıverdi ve âdeta bir çer çöp yığını haline getirdi. Sonra da o inkârcılar cehennemin yakıtı oldular. İçlerinden kurtardığımız mü’minlerle nesli devam ettirdik.
Mustafa İslamoğlu (Allah) buyurdu ki: "Az kaldı, yakında bin pişman olacaklar!"
Ömer Nasuhi Bilmen (Cenâb-ı Hak da vahyen) Buyurdu ki: «Biraz sonra elbette ki pişman olarak sabahlayacaklardır.»
Ömer Öngüt Allah: “Az bir süre sonra şüphen olmasın ki pişman olacaklar. ” buyurdu.
Şaban Piriş Allah: “Az sonra pişman olacaklardır” dedi.
Sadık Türkmen (Allah) buyurdu: “Pek yakında, onlar pişman olanlardan olacaklar.”
Seyyid Kutub Allah «Onlar yakında pişman olacaklardır» dedi.
Suat Yıldırım Allah buyurdu: "Tasalanma, çok geçmeden onlar pişman olacaklardır!"
Süleyman Ateş (Allâh): "Az sonra onlar pişman olacaklar!" dedi.
Süleymaniye Vakfı Allah; “çok geçmeden pişman olacaklardır” dedi.
Tefhim-ul Kuran (Allah) Dedi ki: «Az bir süre (bekle). Onlar gerçekten pişman olacaklar.»
Ümit Şimşek Allah buyurdu ki: Az bir zaman sonra onlar pişman olacaklar.
Yaşar Nuri Öztürk Allah buyurdu: "Biraz sonra kesinlikle pişman olacaklar."