en necvâ - fısıltı, gizli konuşma

  
Abdulbaki Gölpınarlı Sonra bu iş hakkında aralarında çekişe çekişe görüşüp gizlice danıştılar.
Abdullah Parlıyan Firavun ve sihirbazları, kendi aralarında yapacakları şey konusunda tartışarak görüşüp konuşmalarını gizli tuttular.
Adem Uğur Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar.
Ahmed Hulusi (Sihirbazlar) işlerini aralarında tartıştılar. . . Aralarında fısıldaştılar.
Ahmet Tekin Sihirbazlar, aralarında planlarını tartıştılar, fısıltı halindeki konuşmalarını gizli tuttular.
Ahmet Varol Bunun üzerine (büyücüler) işlerini aralarında tartıştılar ve gizlice konuştular.
Ali Bulaç Bunun üzerine, kendi aralarında durumlarını tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler.
Ali Fikri Yavuz Sihirbazlar aralarında işlerini görüştüler. (Mûsa galib gelirse ona iman edelim, dediler) ve (bunu) gizlice fısıldaştılar.
Ali Ünal (Bu tebliğ ve ikaz üzerine sihirbazlar,) birbirleriyle ihtilâfa düşüp tartışmaya giriştiler. (Durumu gören Firavun ve adamları olaya müdahale ederek, sihirbazlarla) gizlice konuştular:
Bayraktar Bayraklı Büyücüler yapacakları işlerini aralarında tartıştılar ve birbirleriyle gizlice konuştular.
Bekir Sadak Sihirbazlar isi aralarinda tartistilar ve konusmalarini gizli tuttular.
Celal Yıldırım Sihirbazlar durumlarını (ne yapacaklarını) kendi aralarında tartıştılar ve konuştuklarını gizli tutmaya çalıştılar..
Cemal Külünkoğlu (62-64) Bunun üzerine büyücüler aralarında gizlice fısıldaşarak durumlarını tartıştılar. Ve dediler ki: “Bu iki adam (Musa ve Harun) büyücüdür, sizleri büyüleyerek yurdunuzdan çıkarmak, sizin örnek dininizi ortadan kaldırmak istiyorlar. Öyleyse hilelerinizi bir araya getirin, sonra gruplar halinde buluşma yerine gelin. Bugün üstün gelen kazanmıştır.”
Diyanet İşleri (eski) Sihirbazlar işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.
Diyanet Vakfi Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar.
Edip Yüksel Aralarında işlerini tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.
Elmalılı Hamdi Yazır Şöyle ki: aralarında işlerine kavraştılar ve gizli fısıldaştılar
Erhan Aktaş Firavunun adamları fısıltı ile aralarında ne yapacaklarını tartıştılar.
Gültekin Onan Bunun üzerine, kendi aralarında buyruklarını / (işlerini) tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler.
Hakkı Yılmaz Bunun üzerine etkili bilginler aralarında işlerini tartıştılar ve
Harun Yıldırım Bunun üzerine onlar, durumlarını aralarında tartıştılar; gizli gizli fısıldaştılar.
Hasan Basri Çantay Derken (sihirbazlar) aralarında işlerini çekişe çekişe (görüş) düler. (Sonra) gizlice müşavere etdiler.
Hayrat Neşriyat Buna rağmen (sihirbazlar Mûsâ hakkında yapacakları) işlerini aralarında tartıştılar ve fısıldamalarını gizli tuttular.
İbni Kesir Derken onlar işi aralarında tartıştılar ve gizlice müşavere ettiler.
İskender Evrenosoğlu Böylece işlerini (hilelerini), kendi aralarında görüştüler (tartıştılar) ve gizlice konuştular.
Kadri Çelik Bunun üzerine onlar işi aralarında tartıştılar ve konuşmalarını gizli tuttular.
Mehmet Ali Eroğlu Habire yapacakları iş üzerine aralarında tartıştılar, gizlice aralarında fısıldaştılar.
Muhammed Celal Şems Bunu duyunca (Firavun ve yanındakiler,) kendi meseleleri hakkında aralarında tartıştılar ve gizlice (birbirlerine) danıştılar.
Muhammed Esed (Firavun ve adamları) yapacakları şey konusunda aralarında tartıştılar, fakat konuşmalarını gizli tuttular;
Mustafa Çevik 62-64 Musa’nın bu sözleri üzerine Firavun ile önde gelen danışmanları kendi aralarında gizlice konuşarak, “Bu Musa ile kardeşinin niyeti apaçık ortaya çıktı. Bunlar bizim tahmin ettiğimiz gibi sihirbazlık sanatını kullanarak halkı etkilemek, onları bize karşı ayaklandırıp mevcut nizamı yıkmak ve yönetimi ele geçirip ülkeyi kendi istedikleri gibi yönetmek istiyorlar.” diyerek Musa hakkındaki kararlarını kesinleştirdiler. Ardından da sihirbazları çağırıp Musa’yı mağlup etmeleri hususunda bütün marifetlerini ortaya koymaları ve bunu mutlaka başarmaları gerektiğini söylediler.
Mustafa İslamoğlu Derken, (Firavun ve yandaşları) aralarında tartışarak planlarını yaptılar, fakat bunu gizlediler;
Ömer Nasuhi Bilmen Artık (sahirler) aralarında işlerine dair münakaşada bulundular ve gizlice konuştular.
Ömer Öngüt Sihirbazlar işi kendi aralarında tartıştılar ve gizlice müşavere ettiler.
Şaban Piriş Sihirbazlar durumlarını aralarında tartışarak gizlice fısıldaştılar.
Sadık Türkmen Bunun üzerine işlerini aralarında tartıştılar ve gizlice, fısıldaşarak konuştular.
Seyyid Kutub Bunun üzerine büyücüler aralarında gizlice fısıldaşarak durumlarını tartıştılar.
Suat Yıldırım Bunun üzerine onlar aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya, kulislere başladılar.
Süleyman Ateş (Fir'avn'ın topladığı büyücüler), işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli konuştular.
Süleymaniye Vakfı Gizlice fısıldaşarak işlerini aralarında tartıştılar.
Tefhim-ul Kuran Bunun üzerine, kendi aralarında durumlarını tartışmaya başladılar ve gizli konuşmalara geçtiler.
Ümit Şimşek Büyücüler aralarında tartıştılar, gizli gizli fısıldaştılar.
Yaşar Nuri Öztürk Bunun üzerine işlerini aralarında tartıştılar, fısıltıyı koyulaştırdılar.