kellâ - hayır, asla, öyle değil

  
Abdulbaki Gölpınarlı Hâşâ söylediğini yazarız onun ve azâbını uzattıkça uzatırız.
Abdullah Parlıyan Asla! Biz onun karşı gelerek söylediklerini aleyhinde delil olarak yazacağız, çekeceği azabın süresini uzattıkça uzatacağız.
Adem Uğur Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız.
Ahmed Hulusi Hayır! Biz onun söylediğini kaydedeceğiz ve onun için azabını, uzattıkça uzatacağız.
Ahmet Tekin Kesinlikle hayır. Biz onun söylediklerini kaydedeceğiz. Onun azâbını uzattıkça uzatacağız.
Ahmet Varol Asla! Biz onun dediğini yazacak ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız.
Ali Bulaç Asla; demekte olduğunu yazacağız ve onun için azabta(n) da süre tanıdıkça tanıyacağız.
Ali Fikri Yavuz Hayır, öyle değil, biz onun dediğini yazacağız ve azabını da çoğalttıkça çoğaltacağız.
Ali Ünal Asla! Onun bu söylediklerini yazıp başına dolayacak ve karşılığında ona çektirdikçe çektireceğiz.
Bayraktar Bayraklı Kesinlikle hayır! Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız.
Bekir Sadak Hayir, soyledigini yazacagiz ve onun azabini uzattikca uzatacagiz.
Celal Yıldırım Hayır, onun söylediğini yazacağız ve azabı ondan yana uzattıkça uzatacağız.
Cemal Külünkoğlu (79-80) Hayır (hiç de onun dediği gibi değil), onun (bu) söylediğini kaydedeceğiz ve onun (ahirette çekeceği) azabın süresini uzatacağız. O söylediği (mal ve evlat gibi) şeyleri hep elinden alacağız ve o bize tek başına (malsız ve evlatsız olarak) gelecektir.
Diyanet İşleri (eski) Hayır, söylediğini yazacağız ve onun azabını uzattıkça uzatacağız.
Diyanet Vakfi Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız.
Edip Yüksel Hayır. Söylediklerini kaydedeceğiz ve cezasını arttıracağız.
Elmalılı Hamdi Yazır Hayır biz onun dediğini yazacağız ve kendisine azâbdan bir med çekeceğiz
Erhan Aktaş Hayır! Onun söylediklerini yazacağız. Ve ona azabı uzattıkça uzatacağız.
Gültekin Onan Asla; demekte olduğunu yazacağız ve onun için azabta(n) da süre tanıdıkça tanıyacağız.
Hakkı Yılmaz (78-80) O inkârcı kişi, bilmeyeceği, aklının ermeyeceği konulara bilgi sahibi oldu; ya da Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] katından bir söz mü aldı? Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil! Biz onun söylediği şeyleri yazarız ve onun için, azaptan uzattıkça uzatırız. Ve o söylediği şeylere Biz mirasçı olacağız/son söz ve uygulama Bizimdir ve o, Bize tek başına gelecektir.
Harun Yıldırım Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız.
Hasan Basri Çantay Hayır, öyle değil. Biz onun söyleyegeldiği (sözü) yazar, azabını da uzatdıkca uzatırız.
Hayrat Neşriyat Hayır! (Biz) onun söylemekte olduğu şeyleri yazacağız ve kendisine olan azâbı(hiç bitmemek üzere artırarak) uzattıkça uzatacağız!
İbni Kesir Hayır, onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız.
İskender Evrenosoğlu Hayır, öyle değil! Onun söylediklerini yazacağız. Ve ona, azabı uzattıkça uzatacağız.
Kadri Çelik Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız.
Mehmet Ali Eroğlu Elbette asla! Onun dediğini yazacağız azabı da uzattıkça uzatacağızdır.
Mehmet Okuyan Hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını da uzattıkça uzatacağız.
Muhammed Celal Şems Hayır (sandığınız gibi) değil! Biz, söylediğini mutlaka yazacağız. Onun azabını (da) arttırmaya (devam edeceğiz.)
Muhammed Esed Asla! Biz onun (bu) söylediğini kaydedeceğiz ve onun (ahirette çekeceği) azabın süresini uzatacağız;
Mustafa Çevik 77-82 İman etmeyi reddedip şirk ve küfürde direnen nankör, bir de kalkmış, “Beni yaratan Allah elbette bana mal, mülk ve evlat da verecek.” diyor. Şu küstahın düştüğü durumu bir düşünsene. Yoksa o gaybdan böyle bir haber mi alıyor, yahut Rahman olan Allah’tan böyle bir söz mü almış da, ona göre mi konuşup duruyor? Asla gerçek onun söylediği gibi değil. Biz onun bu küstahlığını kayda geçirip, hak ettiği azabını daha da artıracağız, ayrıca ikide bir sözünü ettiği, Bizim bahşettiğimiz malı, mülkü, evladı da elinden alacağız ve Hesap Günü huzurumuza yapayalnız gelecek.
Onlar, kendilerine güç ve statü sağlayacaklarına inandıkları, kendileri gibi yaratılmış, gözlerinde büyüttükleri kimseleri Allah’la birlikte ilah edindiler. Hâlbuki o ilah edindikleri kimseler Kıyamet Günü ilah olduklarını reddedecek ve onlara düşman kesilecekler.
Mustafa İslamoğlu Kesinlikle hayır! Biz onun söylediklerini kaydedeceğiz ve onun cezasını uzattıkça uzatacağız;
Ömer Nasuhi Bilmen Hayır öyle değil, ne diyeceğini elbette yazacağız ve onun için azabı arttırdıkça arttıracağız.
Ömer Öngüt Kesinlikle hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve azabını uzattıkça uzatacağız.
Şaban Piriş Hayır ne dediğini yazacağız ve ona azabı artırdıkça artıracağız.
Sadık Türkmen Hayır hayır, öyle değil! Dediklerini yazacağız ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız.
Seyyid Kutub Hayır, öyle bir şey yok. Onun söylediklerini yazacağız ve uğrayacağı azabı alabildiğine arttıracağız.
Suat Yıldırım Asla! İşte onun bu sözünü deftere kaydedeceğiz ve azabını da artırdıkça artıracağız.
Süleyman Ateş Hayır (yanılıyor), biz onun dediğini yazacağız ve onun için azâbı uzattıkça uzatacağız.
Süleymaniye Vakfı Böyle şeyler olamaz[*]. Ama biz onun söylediği bu sözü kayda geçireceğiz ve azabına azap ekleyeceğiz.

[*] Kehf 18/26

Tefhim-ul Kuran Asla; demekte olduğunu yazacağız ve onun için azabta(n) da süre tanıdıkça tanıyacağız.
Ümit Şimşek Hâşâ! Söylediği şeyi yazacak ve azabını da arttırdıkça arttıracağız.
Yaşar Nuri Öztürk Hayır, hayır! Biz onun söylediğini yazacağız ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız.