âbidûne - kul olanlar

  
Abdulbaki Gölpınarlı Allah'ın verdiği renk. Allah'tan daha güzel renk veren kim? Ve biz ona tapanlarız.
Abdullah Parlıyan Biz Allah'ın yaratılıştan boyadığı iman boyasıyla boyanmışızdır. O'nun boyasından daha güzel boya mı olur? Yani hayatımız Allah'ın rengi olan iman ve islâm ile renklenir. Kim tüm hayatımıza Allah'tan daha güzel renk verebilir? Gerçekten O'na kulluk ediyorsak...
Adem Uğur Allah'ın (verdiği) rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk ederiz (deyin).
Ahmed Hulusi Allâh boyası! Allâh boyası ile boyanmış olmaktan güzel ne olabilir! Biz O'na kulluk edenleriz!
Ahmet Tekin Siz de Allah’ın ortaya koyduğu tabiî renklere boyanın, insan yaratılışına uygun, İslâmî ilkeleri ve değerler manzumesini hayata geçirin. Allah’tan başka kim, insan fıtratına uygun en güzel boyayı, insan tabiatına en uygun değerleri ortaya koyabilir. Biz daima, yalnız O’nu ilâh tanıyor, candan müslümanlar olarak O’na bağlanıyor, saygıyla O’na kulluk ve ibadet ediyoruz.
Ahmet Varol 'Allah'ın boyası(nı seçtik)... [25] Kimin boyası, Allah'ın boyasından daha güzel olabilir? Biz O'na kulluk etmekteyiz.'
Ali Bulaç Allah'ın boyası... Allah(ın boyasın)dan daha güzel boyası olan kimdir? Biz (yalnızca) O'na kulluk edenleriz.
Ali Fikri Yavuz Ey müminler, deyiniz ki: “- Biz Allah’ın dinine (boyasına) girmişiz. Allah tarafından olan bir dinden daha güzel din, kimin olabilir? İşte biz ona ibadet edenleriz.”
Ali Ünal (Yine deyin ki: “Biz, din adına sonradan çalınmış boyalar gibi birtakım sunî boyalarla değil,) Allah’ın (bütün varlığa vurduğu fıtrî ve silinmez İslâm) boyası(yla boyanmışız ve ona tâlibiz.) Allah’ın boyasından daha güzel boya, Allah’tan daha güzel boya vuran kim vardır? Biz, yalnızca O’na ibadet edenleriz.”
Bayraktar Bayraklı Biz Allah'ın manevi rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz sadece O'na kulluk ederiz.
Bekir Sadak Allah'in verdigi renge uyun; rengi Allah'inkinden daha guzel olan kim vardir? Biz «O'na kulluk edenleriz» deyin.
Celal Yıldırım Allah'ın (değişmiyen) boyasına gerekli olun! Boya cihetlyle Allah'tan daha güzel kim ? Biz ancak O'na ibâdet ederiz.
Cemal Külünkoğlu “Allah'ın verdiği rengi alınız (O'nun boyasıyla boyanınız)! Kim (hayata) Allah'tan daha güzel renk verebilir? Biz ancak O'na ibadet ederiz.” deyiniz.
Diyanet İşleri (eski) Allah'ın verdiği renge uyun; rengi Allah'ınkinden daha güzel olan kim vardır? 'Biz O'na kulluk edenleriz' deyin.
Diyanet Vakfi Allah'ın (verdiği) rengiyle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk ederiz (deyin).
Edip Yüksel Budur ALLAH’ın sistemi! Kimin sistemi ALLAH’ınkinden daha iyidir? “Biz yalnız O’na hizmet ederiz.”
Elmalılı Hamdi Yazır Allah boyasına bak (vaftiz nolacak) Allahdan güzel boya vuran kim? Biz işte ona ibadet edenleriz
Erhan Aktaş Allah’ın boyası!1 Allah’tan daha iyi boyası olan kim? Biz, yalnızca ona kulluk edenlerdeniz.

1- Allah’ın öngördüğü yaşam biçimi, inanç sistemi, Müslümanlık.
Gültekin Onan Tanrı'nın boyası... Tanrı'dan daha güzel boyası olan kimdir? Biz O'na kulluk edenleriz.
Hakkı Yılmaz Allah'ın dinine! Din ortaya koymak konusunda Allah'tan daha güzel olan kimdir? Ve biz, sadece O'na kulluk edenleriz.
Harun Yıldırım Allah’ın boyası!. Allah'tan daha güzel boyası olan kim vardır?! “Biz yalnız O’na ibâdet edenleriz.”
Hasan Basri Çantay (Biz) Allahın boyasıyle (boyanmışızdır). Allahdan daha güzel boyası olan kim? Biz ona kulluk edenleriz.
Hayrat Neşriyat (Ve deyin ki:) 'Allah’ın boyası (ki biz onunla boyandık, dînine girdik). (Böyle)boya cihetiyle Allah’dan daha güzel kim olabilir? Biz ise, ancak O’na kulluk eden kimseleriz!'
İbni Kesir Allah'ın boyası (ile boyandık) . Boyası Allah'tan daha güzel olan kimdir? Biz O'na kulluk edenleriz.
İskender Evrenosoğlu Allah'ın boyası; Allah'ın boyası ile boyanandan daha ahsen (daha güzel) olan kim vardır? Ve biz, O'na kul olanlarız.
Kadri Çelik (İbrahim'in dinidir) Allah'ın rengi! Rengi (dini) Allah'ınkinden daha güzel olan kim vardır? Biz sadece O'na ibadet edenleriz.
Mehmet Ali Eroğlu Allah'ın boyası. Allah'ın boyasından daha güzel renk veren kimdir? Biz yalnız ve yalnız O'na kulluk edip ibadet ederiz(Hakikat budur.)
Mehmet Okuyan Allah’ın boyası (ile boyanın)! Allah’ın boyasından daha güzel boyası olan kimmiş! Biz yalnızca O’na kulluk edicileriz.
Muhammed Celal Şems (Ey Müslümanlar! Onlara deyin ki: “Biz, ancak) Allah’ın dinini (izleyeceğiz.) Zaten dini (öğretmekte,) Allah’tan daha üstün kim olabilir? Keza biz, ancak O’na ibadet edenlerdeniz.”
Muhammed Esed (De ki: "Hayatımız) Allah'ın rengi (ile renklenir!) Kim (hayata) Allah'tan daha güzel renk verebilir, eğer gerçekten O'na kulluk ediyorsak?"
Mustafa Çevik Ey mü’minler! Deyiniz ki, biz Allah’ın boyasıyla boyanıp tevhid inancı ile donanmışız. Allah’ın boyasından daha güzel boya mı var?
Mustafa İslamoğlu Allah'ın vurduğu boya... Kim Allah'tan daha güzel boya vurabilir ki? İşte biz, (bunun için) yalnızca O'na kulluk ederiz.
Ömer Nasuhi Bilmen (Ey mü'minler! Deyiniz ki, bizim boyamız) Allah'ın boyasıdır. Allah'ın boyasından boyası daha güzel olan kim vardır? Ve bizler ancak ona ibadet edenleriz.
Ömer Öngüt Allah'ın boyası (ile boyanın). Allah'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Bizler ancak O'na kulluk ederiz.
Şaban Piriş İşte Allah’ın boyası! Allah’tan daha güzel boyası olan kim vardır? Biz yalnız ona kulluk ederiz!
Sadık Türkmen “İşte budur Allah’ın boyası/sistemi! Boyası/sistemi, Allah’ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz yalnız O’na kul oluruz” (deyin).
Seyyid Kutub Bu din, Allah'ın verdiği bir renktir. Kim Allah'tan daha iyi bir renk verebilir? Biz yalnız O'na kulluk ederiz.
Suat Yıldırım Siz Allah’ın verdiği rengi alınız. Allah’ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir? "Biz ancak O’na ibadet ederiz." deyiniz.
Süleyman Ateş Allâh'ın boyası (ile boyan). Allâh'ın boyasından daha güzel boyası olan kimdir? Biz ancak O'na kulluk ederiz.
Süleymaniye Vakfı (Onlara şöyle deyin:) “Allah’ın boyası ile boyanmalısınız. Kimin boyası Allah’ın boyasından güzel olabilir ki? Biz yalnız O’na kulluk eden kimseleriz.”

[*] Var olanı korur, Allah’ın yarattığını değiştirmeye kalkmayın.

Tefhim-ul Kuran Allah'ın boyası; Allah(ın boyasın) dan daha güzel boyası olan kim? Biz (yalnızca) O'na kulluk edenleriz.
Ümit Şimşek Allah'ın boyası-kim var Allah'tan güzel boya vuran? Biz ancak Ona kulluk ederiz.
Yaşar Nuri Öztürk Allah'ın boyasını esas alın. Allah'tan daha güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız O'na kulluk ederiz.