min ummetin - bir ümmet(ten)

  
Abdulbaki Gölpınarlı Hiçbir ümmet, ne helâk edileceği zamânı mukadder vaktinden öne alabilir, ne de onu geciktirebilir.
Abdullah Parlıyan Ve zaten hiçbir toplum, kendisi için belirlenmiş bir sürenin bitmesini öne alamayacağı gibi, erteleyemez de.
Adem Uğur Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez.
Ahmed Hulusi Hiçbir topluluk ecelini ne öne çekebilir, ne de erteleyebilir.
Ahmet Tekin Hiçbir millet belirlenmiş vadeden önce helâk olmaz, vadelerini erteleyemezler de.
Ahmet Varol Hiçbir millet ecelini ne öne alabilir ne de onu geriye bırakabilirler.
Ali Bulaç Hiç bir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.
Ali Fikri Yavuz Hiç bir ümmet, ne ecelinin önüne geçebilir, ne de onu geciktirebilir.
Ali Ünal Herhangi bir topluluk, ne kendisiyle ilgili süreyi tamamlamadan hayattan çekilir, ne de bu süreyi geri bırakabilir.
Bayraktar Bayraklı Hiçbir millet, kendi ecelini ne ileri alabilir ne de geciktirebilir.
Bekir Sadak Hicbir ummet kendi suresini one de alamaz, geciktiremez de.
Celal Yıldırım Hiç bir ümmet ecelinin ne önüne geçebilir, ne de ondan geri kalabilir.
Cemal Külünkoğlu Hiç bir ümmet ecelinin ne önüne geçebilir ne de ondan geri kalabilir.
Diyanet İşleri (eski) Hiçbir ümmet kendi süresini öne alamaz, geciktiremez de.
Diyanet Vakfi Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez.
Edip Yüksel Hiçbir toplum belirlenmiş süresini ne geçebilir, ne de gerisinde kalır.
Elmalılı Hamdi Yazır Hiç bir ümmet ecelini ne sebkeder ne de geriletebilirler
Erhan Aktaş Hiçbir toplum, ecelini öne alamaz ve geciktiremez.
Gültekin Onan Hiç bir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.
Hakkı Yılmaz Hiçbir ümmet, süre sonunun önüne geçemez ve geciktiremezler.
Harun Yıldırım Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez, ve onu geciktiremez.
Hasan Basri Çantay Hiçbir ümmet ne ecelinin önüne geçebilir, ne de onlar (bunu) gecikdirebilirler.
Hayrat Neşriyat Hiçbir ümmet, ne ecelinin önüne geçebilir, ne de (ondan) geri kalabilir.
İbni Kesir Hiç bir ümmetin süresi öne geçmez, geciktiremezler de.
İskender Evrenosoğlu Hiçbir ümmet, ecelini evvele alamaz ve tehir edemez (geciktiremez, sonraya alamaz).
Kadri Çelik Hiç bir ümmet, kendi ecelinden ne öne geçebilir ve ne de ondan geri kalabilirler.
Mehmet Ali Eroğlu Hiç bir ümmet ecelini, ne erkene alabilir, ne de onu geciktirebilir.
Mehmet Okuyan Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.
Muhammed Celal Şems Hiçbir ümmet (yok olma) süresini, ne (kaçıp) aşabilir, ne (de) ondan geri kalıp (kurtulabilir.)
Muhammed Esed (Ve zaten) hiçbir ümmet kendisi için belirlenmiş sürenin bitimini öne alamayacağı gibi erteleyemez de.
Mustafa Çevik 4-5 Biz bir beldenin halkını kendilerine ilahi davet ulaşmadan, onlara verilen süre dolmadan ve şartları oluşmadan helak etmeyiz. Şartları oluşup, zamanı gelince de hiçbir güç kaçınılmaz sonu ne erteleyebilir ne de öne alabilir.
Mustafa İslamoğlu (Kaldı ki) hiçbir uygarlık, kendisi için belirlenen sürenin (artık kaçınılmaz olan) bitimini ne öne alabilir ne de erteleyebilir.
Ömer Nasuhi Bilmen Hiçbir ümmet, ecelini ne geçebilir ve ne de geciktirebilirler.
Ömer Öngüt Hiçbir millet ne süresini geçebilir, ne de ondan geri kalır.
Şaban Piriş Hiç bir ümmet ecelinin önüne geçemez ve erteleyemez.
Sadık Türkmen (Helâkı hak etmişse); hiçbir toplum sonunu ne ileri alabilir ve ne de geriye bırakabilir.
Seyyid Kutub Hiçbir millet ne yokoluş gününü öne alabilir ve ne de yaşama süresini aşabilir.
Suat Yıldırım Hiç bir ümmet vaadesini ne öne alabilir, ne erteleyebilir.
Süleyman Ateş Hiçbir millet ne süresini geçebilir, ne de (ondan) geri kalır (her kavim mutlaka, kendileri için belirtilmiş sürede helâk olur).
Süleymaniye Vakfı Bir toplum (ümmet) kendine biçilen süreyi (ecelini) ne kısaltabilir ne de uzatabilir.
Tefhim-ul Kuran Hiç bir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler.
Ümit Şimşek Hiçbir millet, ecelini ne öne alabilir, ne geriye atabilir.
Yaşar Nuri Öztürk Hiçbir ümmet kendisi için belirlenen sürenin ne önüne geçebilir ne de o süreyi geriletebilir.