33 - Ahzâb suresi 40. âyet meali

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum, ve lâkin resûlallâhi ve hâtemen nebiyyin(nebiyyine), ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ(alîmen).
  
mâ kâne olmadı
muhammedun Muhammed
ebâ çekindi, kaçındı, direndi
ehadin biri, birisi
min ricâli-kum erkeklerinizden
ve lâkin ve lâkin, fakat
resûlu allâhi Allah'ın resûlü
ve hâtemen ve sonuncu
nebiyyîne peygamberler
ve kâne allâhu ve Allah oldu
bi ile, ... e
kulli şey'in herşey
alîmen alim, en iyi bilen
   
Abdulbaki Gölpınarlı Muhammed, sizden birisinin babası değildir ve fakat Allah'ın resûlüdür ve peygamberlerin sonuncusu ve Allah, her şeyi bilir.
Abdullah Parlıyan Muhammed, sizden birisinin babası değildir. Fakat Allah'ın rasûlüdür ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah herşeyi en iyi şekilde bilendir.
Adem Uğur Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Ahmed Hulusi Muhammed, sizin ricalinizden birinin babası değildir!. . Fakat Allâh Rasûlüdür; Nebilerin Hâtemidir (zirvesi - sonuncusudur). . . Allâh, her şeyi (B sırrınca) Aliym'dir.
Ahmet Tekin Muhammed gerçekte sizin yetişkin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah’ın, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulü, ve bütün peygamberleri tasdik eden, belgeleyen, peygamberlerin sonuncusudur. Her şey, Allah’ın ilmi, planı, iradesi dâhilinde gerçekleşmektedir.
Ahmet Varol Muhammed sizin adamlarınızdan birinin babası değildir. Ancak Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.
Ali Bulaç Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.
Ali Fikri Yavuz Muhammed (Aleyhisselâtü vesselâm, sizden olma Zeyd gibi) erkeklerinizden hiç birinin babası değildir; fakat O, Allah’ın Rasûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.
Ali Ünal Muhammed, sizden hiçbir erkeğin babası değildir; O, Allah’ın Rasûlü’dür ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilir.
Bayraktar Bayraklı Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat Muhammed, Allah'ın peygamberi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir.
Bekir Sadak Muhammed icinizden herhangi bir adamin babasi degil, Allah'in elcisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her seyi bilendir. *
Celal Yıldırım Muhammed, sizin adamlarınızdan hiç birinin babası değildir; fakat O, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi lâyıkıyla bilendir.
Cemal Külünkoğlu Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.
Diyanet İşleri (eski) Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.
Diyanet Vakfi Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Edip Yüksel Muhammed, adamlarınızdan herhangi birisinin babası olmadı. Ancak o ALLAH’ın elçisi (rasulü) ve son peygamber (nebi) oldu. ALLAH her şeyi iyi bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır Muhammed sizin ricalınızdan hiçbirinin babası değil ve lâkin Allahın Resulü ve Peygamberin hatemidir, Allah, her şeye alîm bulunuyor
Erhan Aktaş Muhammed içinizden hiç birinizin babası değildir; fakat Allah’ın rasul’ü1 ve nebilerin1 sonuncusudur. Allah, her şeyi en iyi bilendir.

1- Nebi sözcüğü, nebe/haber sözcüğünden türemiştir. “Muhbir/haberci” demektir. Kur’an, nebi sözcüğünü, yalnızca önemli haberler hakkında kullanmıştır. Nebi, “önemli haberleri veren” kişi demektir. Bu sözcük, yalnızca nebileri ifade etmek için kullanılmıştır. Zira nebiler, sıradan haberleri değil, hiçbir şeyin kendisi kadar önemli olamayacağı Allah’ın vahyini haber vermektedirler. Rasul, gönderilen/elçi demektir. Belli bir amaç için, başkalarına bilgi ve haber götürmek için görevlendirilen kişi demektir. Kur’an bu sözcüğü; Allah’ın, kullarına, haberlerini ulaştırması için seçtiği kişi” anlamında kullanmıştır. Dolayısı ile “işlevsellik” bakımından rasul ve nebi arasında bir fark yoktur.
Rasul ile Nebi arasındaki fark: Bir kimse rasul/elçi olarak atanmışsa, onda nebilik görevi de vardır. Zira elçilik görevi olmadan, haber iletme işi olamaz. Rasul, “ görev”, nebi de “görevli”, “haberi getiren” demektir. Rasul/elçi sözcüğü, nebilik dışında da birçok konuda Kur’an’da yer almaktadır. Örneğin can alıcı melekler için de rasul/elçi sözcüğü kullanılmıştır. Haber bittiğine(artık vahiy inzal olamayacağına) göre rasullük/elçilik de bitmiştir. Kimilerinin, nebiliğin bittiğini ancak elçiliğin sürdüğünü ileri sürmeleri tam bir sapkınlıktır. Zira vahiy olmadan elçilik olmaz; haber olmadan, haberci olmaz.
Gültekin Onan Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, ancak o, Tanrı'nın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Tanrı, her şeyi bilendir.
Hakkı Yılmaz Muhammed, sizin er kişilerinizden hiç birinin babası değildir. Ancak O, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. 358 Ve Allah, her şeyi en iyi bilendir.
Harun Yıldırım Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Hasan Basri Çantay Muhammed, adamlarınızdan hiç birinin babası değildir. Fakat Allahın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şey'i hakkıyle bilendir.
Hayrat Neşriyat Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir; fakat Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah ise, herşeyi hakkıyla bilendir.
İbni Kesir Muhammed; sizin adamlarınızdan herhangi birisinin babası değildir, sadece Allah'ın Rasulü ve peygamberlerin hatemidir. Allah, her şeyi bilendir.
İskender Evrenosoğlu Muhammed (A.S), sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır (değildir). Fakat Allah'ın Resûl'ü ve Nebîler'in (Peygamberler'in) Hatemi'dir (Sonuncusu). Allah, herşeyi en iyi bilendir.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. O Allah’ın elçisi ve Peygamberler’in sonuncusudur.
Kadri Çelik Muhammed şahıslarınızdan hiç birinin babası değildir; ancak o, Allah'ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.
Mehmet Ali Eroğlu Babası değildir Muhammed, sizin erkeklerinizden hiç birinin. O, Allah 'ın ancak elçisidir. Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilmektedir.
Muhammed Celal Şems Muhammed, sizler gibi erkeklerin hiçbirinin babası değildir. Ancak o, Allah’ın Resûlü’dür, (hatta daha da üstündür. Yani o,) peygamberlerin mührüdür. Allah, her şeyi çok iyi bilendir.
Muhammed Esed (Ve bilin ki, ey müminler,) Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, fakat o, Allah'ın Elçisi ve bütün peygamberler'in sonuncusu'dur. Ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Mustafa Çevik Ey mü’minler! Muhammed içinizden hiçbirinizin babası (Zeyd’in de babası) değildir. O, yalnızca Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah her şeyin tek ve mutlak doğrusunu bilendir.
Mustafa İslamoğlu (Ey mü'minler!) Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir; fakat o Allah'ın Rasulü ve peygamberlerin sonuncusudur: Ve zaten Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilmektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen Muhammed (aleyhisselâm) sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir, velâkin Allah'ın resûlüdür ve peygamberlerin hatemidir ve Allah her şeyi tamamen bilendir.
Ömer Öngüt Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, fakat o Allah'ın Resul'ü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.
Şaban Piriş Muhammed sizin evlatlarınızın hiçbirinin babası değildir. Fakat Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, herşeyi hakkıyla bilir.
Sadık Türkmen Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Rasûlü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah herşeyi bilir.
Seyyid Kutub Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası değil, fakat O Allah’ın Resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Suat Yıldırım Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, lâkin Allah’ın resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
Süleyman Ateş Muhammed, sizin erkeklerinizden birinin babası değil fakat Allâh'ın Elçisi ve peygamberlerin hâtemidir. Allâh her şeyi bilendir.
Süleymaniye Vakfı Muhammed içinizden her hangi bir erkeğin babası değildir, ama Allah'ın elçisi ve nebîlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilir.
Tefhim-ul Kuran Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.
Ümit Şimşek Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. O Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah ise herşeyi hakkıyla bilmektedir.
Yaşar Nuri Öztürk Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; O, Allah'ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah herşeyi gereğince biliyor.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.