108 - Kevser suresi 3. âyet meali

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
İnne şânieke huvel ebter(ebteru).
  
inne muhakkak
şânie-ke sana buğzetti
huve o
el ebteru ebter, soyu kesik
   
Abdulbaki Gölpınarlı Şüphesiz, sana buğzeden yok mu, odur nesli kesilen.
Abdullah Parlıyan Böylece seninle alay eden, senden nefret edip sana kin besleyen düşmanlarının soyu sopu kalmayacak, nesli tükenecek, ardı arkası kesilip güdük kalacak olanlar onlardır.
Adem Uğur Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Ahmed Hulusi Muhakkak ki sana hıncı olan var ya, asıl odur ebter (soyu kesik)!
Ahmet Tekin Asıl sana buğzedenin, hınç duyanın, işte onun soyu kurumuş, ocağı sönmüştür, dünyevî ve uhrevî hayırdan yoksundur.
Ahmet Varol Doğrusu asıl sonu kesik olan, sana kin besleyendir.
Ali Bulaç Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.
Ali Fikri Yavuz Doğrusu, sana (evlâdsız, nesli kesik deyip) dil uzatandır; hayırsız nesli kesik...
Ali Ünal Gerçek şu ki, “soyu kesik” diyerek seni ayıplamaya kalkandır gerçekte soyu kesik (ve gerçek hayır ve bereketten mahrum) olan
Bayraktar Bayraklı Asıl “nesli kesik” olan, sana buğzedendir.
Bekir Sadak Dogrusu adi sani ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. *
Celal Yıldırım Asıl soyu kesilen, ismi unutulan, sana kin besleyip düşmanlık eden kimsedir.
Cemal Külünkoğlu Doğrusu, sana (nesli kesik diyerek) dil uzatandır hayırsız nesli kesik.
Diyanet İşleri (eski) Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir.
Diyanet Vakfi (1-3) (Resûlüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.
Edip Yüksel Asıl mahvolacak olanlar, sana kin duyanlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır doğrusu sana buğz edendir ebter.
Erhan Aktaş Kuşkusuz o sana buğzeden1, sonu olmayanın ta kendisidir.2

1- Nefret eden, kin besleyen. 2- Sonu ebter/beter olacak olandır. Sonu kötü olacak olan odur.
Gültekin Onan Doğrusu, asıl ebter (soyu kesik) olan sana kin duyandır.
Hakkı Yılmaz Şüphesiz seni horlayan, sonu olmayanın; yaptıkları, işe yaramayanın ta kendisidir!
Harun Yıldırım Doğrusu asıl soyu kesik sana buğz edendir.
Hasan Basri Çantay Sana buğzeden (yok mu? İşte asıl) zürriyetsiz olan şübhesiz Odur.
Hayrat Neşriyat Doğrusu asıl ebter (nesli kesik) olan, sana kin besleyendir.
İbni Kesir Sana buğzeden; şüphesiz ki zürriyetsiz olan, işte odur.
İskender Evrenosoğlu Muhakkak ki sana (nesli kesik diye) buğzeden, o kendisi ebterdir (soyu kesiktir).
Kadri Çelik Senin düşmanın, asıl odur soyu kesik olan.
Mehmet Ali Eroğlu Vacip olan şey; Rabin için namaz ve kurban kesmek Sonun ne getireceğini ne olacağını kim isterse bilmek, Esas bilmesi gereken öyleleridir ki; kötüleyenlerin aklı eksik Resulüm kuşkun olmasın; asıl ebter diyenin soyu kesik.
Muhammed Celal Şems Şüphesiz, ancak senin düşmanın erkek evlattan mahrum kalacaktır.
Muhammed Esed Şu gerçek ki, senden nefret eden, (her türlü iyilik ve güzellikten) kesilmektedir!
Mustafa İslamoğlu Bir başka gerçek de şu ki; (hayırdan) tamamen kesilip kopmuştur senden nefret eden.
Ömer Nasuhi Bilmen Muhakkak ki o sana buğz edendir, (asıl) ebter (olan).
Ömer Öngüt Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan dil uzatan kimsedir.
Şaban Piriş Gerçek şu ki sana kin besleyen /düşmanının soyu kesiktir.
Sadık Türkmen Asıl sonu kötü olan, sana kin tutan/seni ayıplayandır.
Seyyid Kutub Doğrusu adı sanı ortadan kalkacak olan sana kin tutan kimsedir.
Suat Yıldırım Doğrusu, seni kötüleyendir ebter!
Süleyman Ateş Asıl sonu kesik olan, sana buğzedendir.
Süleymaniye Vakfı Unutulup gidecek olan, senden nefret edendir[*].

[*] Kafirler ahirette hep unutulup gideceklerdir. Sura üflendiğinde kâfirlerin arasında nesep bağı kalmaz, o gün birbirlerini arayıp sormazlar da…” (Müminûn 23/101)

 
Tefhim-ul Kuran Senin düşmanın, asıl sonu kesik (ebter) olandır.
Ümit Şimşek Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir.
Yaşar Nuri Öztürk Kuşkun olmasın ki ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.