105 - Fil suresi 3. âyet meali

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
Ve ersele aleyhim tayren ebâbîl(ebâbîle).
  
ve ersele ve gönderdi
aleyhim onlara, onların üzerine
tayren kuş, uçan
ebâbîle ebabil
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ve onlara, çeşitli yerlerden bölük bölük, birbiri ardınca kuşlar göndermedi mi?
Abdullah Parlıyan Onların üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi de,
Adem Uğur Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
Ahmed Hulusi İrsâl etti üzerlerine tayrân ebabil'i (Ebabil kuşları).
Ahmet Tekin Kalabalık sürüler halinde taş taşıyarak, üzerlerinde uçuşan görevli kuşlar gönderdi.
Ahmet Varol Üzerlerine sürü sürü kuşları gönderdi.
Ali Bulaç Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi.
Ali Fikri Yavuz Üzerlerine sürü sürü kuşlar salıverdi,
Ali Ünal Üzerlerine (sürü sürü, renk renk) ebabil kuşları gönderdi;
Bayraktar Bayraklı Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
Bekir Sadak (3-4) Onlarin uzerine, sert taslar atan surulerle kuslar gonderdi.
Celal Yıldırım Üzerlerine balçıktan yapılan sert taşlar atan Ebabil kuşlarını gönderdi de,
Cemal Külünkoğlu (3-4) Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
Diyanet İşleri (eski) (3-4) Onların üzerine, sert taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi.
Diyanet Vakfi Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.
Edip Yüksel Onların üstüne kuş sürüleri gönderdi.
Elmalılı Hamdi Yazır Saldı da üzerlerine sürü sürü kuşlar (Ebâbil)
Erhan Aktaş Onların üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi;
Gültekin Onan Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi.
Hakkı Yılmaz 3-5 Ve onların üzerlerine, onlara pişmiş taşlar ile birlikte iri taneli yağmur yağdıran öbek öbek bulutlar; boran gönderdi de onları bir yenik bitki yaprağı gibi yapıverdi.
Harun Yıldırım Ve üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
Hasan Basri Çantay O, bunların üzerine sürü sürü kuş (lar) gönderdi,
Hayrat Neşriyat Hem üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi.
İbni Kesir O; bunların üzerine sürülerle kuşlar gönderdi.
İskender Evrenosoğlu Ve onların üzerine ebabil kuşlarını gönderdi (veya uçan ebabilleri gönderdi).
Kadri Çelik Onların üzerine, sürü sürü kuşlar gönderdi.
Muhammed Celal Şems Üzerlerine sürüler halinde kuşlar salmadı mı?
Muhammed Esed Üzerlerine kalabalık sürüler halinde uçan varlıklar saldı,
Mustafa İslamoğlu Onların üzerine katar katar bilinmeyen nitelikte uçan taşıyıcı varlıklar saldı;
Ömer Nasuhi Bilmen Ve onların üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi.
Ömer Öngüt Üzerlerine sürü sürü Ebabil kuşları gönderdi.
Şaban Piriş (3-4) Onların üzerine damgalanmış taşlar atan ebâbil kuşlarını gönderdi.
Sadık Türkmen Üzerlerine yoğun bir şekilde uçuşan şeyler gönderdi.
Seyyid Kutub Onların üzerine sürülerle kuşlar gönderdi.
Suat Yıldırım Üzerlerine ebabili, sürü sürü kuşları salıverdi.
Süleyman Ateş Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi,
Süleymaniye Vakfı Üstlerine yoğun bir şekilde uçuşan bulut kütleleri[*] göndermişti.

[*] طَيْر (tayr) çoğul anlamı taşıyan isimdir; tekili طائر (tâir) dir. Kenarı olup havada yüzen her şeye tâirdir. (Müfredat s.403). Kur’ân’da kuşa, iki kanadıyla uçan tâir” (En’âm 6/38) denir. Kuşlar anlamında izafetsiz olarak, elif lam’lı olarak الطَيْر (et-tayr) şeklinde kullanılmıştır. Bu âyette طَيْر (tayr), elif lamsızdır. Çünkü burada uçuşanlar kuş değildir.

 أبابيل, “arka arkaya, yığın yığın” demektir (el-Ayn c.2 s.191). Zeccâc’a göre طير أَبابيل  (tayrun ebâbîl) “şuradan buradan yığınlar halinde tayr (uçuşan nesneler)” anlamındadır. “Ard arda kümeler halinde tayr (uçuşan nesneler)” diyenler de olmuştur (lisan’ul-Arab c.4 s.508).

أبابيل (ebâbîl), ibil ile aynı köktendir. İbil’in kök anlamı, öbek öbek olma, ağır olma ve kapsamadır (Mekâyîs’il-luğa s.39). Bu üç anlamı bir arada bulunduran deve sürüsüne ibil denir. Kümeler halindeki develere (إبل مؤبّلة) denir (el-Ayn c.2 s.191). Ebu Hatim’e göre “şu kişinin ibili var” demek 100 devesi var demek olur (Mekâyîs’il-luğa s.40). Buna göre وأرسل عليهم طيرا أبابيل üzerlerine deve toplulukları gibi küme küme uçuşan nesneler gönderdi demek olur.

İbil, yağmur yüklü bulut anlamına da gelir (el-Kâmûs c.3 s.47). Arap dili bilginlerinden Müberred; “Hiç bakmazlar mı, ibil nasıl yaratılmış?” (Ğaşiye 88/17) âyetindeki ibil’e “büyük bulut kütleleri” anlamı vermiştir (Şevkânî, Feth’ul-Kadîr c.5 s.575). أبابيل (ebâbîl), ibil ile aynı kökten olduğu için Müberred’in tınımına göre (tayran ebâbîl) arka arkaya uçuşan kalın bulut kütleleri olur ve yanardağdan çıkan lav ve kül bulutlarını ifade eder. Zemahşerî, Arap şiirinde bulutların sıklıkla ibil’e (deve sürüsüne)  benzetilmesi sebebiyle mecaz olarak bulutlara ibil dendiğini ifade etmiştir (Keşşaf Tefsiri c.6 s.365). Kur’ân’ın mesânî olması sebebiyle ebâbîl ibil’in çoğulu olmalıdır.

Tefhim-ul Kuran Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi.
Ümit Şimşek Üzerlerine bölük bölük kuşlar gönderdi.
Yaşar Nuri Öztürk Gönderdi üzerlerine sürüler halinde kuş,

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.