77 - Mürselât suresi 17. âyet meali

ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ
Summe nutbiuhumul âhırîn(âhırîne).
  
summe sonra
nutbiu-hum(u) onlara tâbî kılarız
el âhırîne sonrakiler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Sonra da son gelenleri tutar, katarız onlara.
Abdullah Parlıyan Sonra gelenleri de onların peşine katarız.
Adem Uğur Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız.
Ahmed Hulusi Sonra, ardı sıra gelenleri de onlara tâbi ederiz (onlar da helâk olurlar).
Ahmet Tekin Sonra diğer nesilleri de onların peşine eklemedik mi?
Ahmet Varol Sonra geride kalanları da onların peşlerine takacağız.
Ali Bulaç Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.
Ali Fikri Yavuz Sonra (inkârcı Kureyş gibi) arkadan gelenleri, onlara ekliyeceğiz.
Ali Ünal Onların arkasından gelip, aynı şekilde davrananları de elbette onların âkıbetine uğratırız.
Bayraktar Bayraklı (16-17) Biz, öncekileri helâk etmedik mi? Sonra da, peşlerinden gelenleri onların ardına takacağız.
Bekir Sadak (16-17) Oncekileri yok etmedik mi? Ardindan, sonrakileri de onlara katariz.
Celal Yıldırım Sonra arkalarından gelenleri onların peşine takıp katacağız.
Cemal Külünkoğlu Sonra arkadan gelen (inkârcı)ları da (kötü niyetleri yüzünden) onların peşine takacağız.
Diyanet İşleri (eski) (16-17) Öncekileri yok etmedik mi? Ardından, sonrakileri de onlara katarız.
Diyanet Vakfi Sonra arkadakileri de onların ardına takacağız.
Edip Yüksel Sonra, diğerlerini de onlara katmadık mı?
Elmalılı Hamdi Yazır Sonra arkalarına takacağız geridekileri
Erhan Aktaş Sonra arkadan gelenleri de onlara katarız.
Gültekin Onan Sonra, arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.
Hakkı Yılmaz Sonra geridekileri de onların arkasına takarız.
Harun Yıldırım Sonra geridekileri de onların ardına takarız.
Hasan Basri Çantay Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız.
Hayrat Neşriyat Sonra geridekileri onların peşine takarız.
İbni Kesir Ardından sonrakileri de onların arkasına takacağız.
İskender Evrenosoğlu Sonra diğerlerini (arkadan gelenleri) de onlara tâbî kılarız.
Kadri Çelik Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.
Mehmet Ali Eroğlu Eh sonrakileri de onların ardına takarız giderler.
Muhammed Celal Şems Ardından, sonrakileri (de) onların peşlerinden getireceğiz.
Muhammed Esed İşte sonrakileri de onlarla aynı yola sokacağız:
Mustafa İslamoğlu Sonrakileri de onların peşine diziveririz:
Ömer Nasuhi Bilmen (17-18) Sonra arkadakilerini onlara tâbi kılarız. İşte günahkârlara böyle yaparız.
Ömer Öngüt Sonra geridekileri de onların arkasına takacağız.
Şaban Piriş Daha sonra da geridekileri onlara tabi kılarız.
Sadık Türkmen Sonra arkadan gelenleri de onların ardına takarız.
Seyyid Kutub Sonraki inkarcıları da katarız onlara.
Suat Yıldırım Sonra gidenleri de onların ardına takarız.
Süleyman Ateş Sonra geridekileri de onların ardına takarız.
Süleymaniye Vakfı Sonrakileri de onlara katacağız.
Tefhim-ul Kuran Sonra arkadan gelenleri onların izinde yürüteceğiz.
Ümit Şimşek Sonrakileri de peşlerine takarız.
Yaşar Nuri Öztürk Sonra, geriden gelenleri de onların peşlerine takarız.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.