74 - Müddessir suresi 52. âyet meali

بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً
Bel yurîdu kullumriin minhum en yu’tâ suhufen muneşşereh (muneşşereten).
  
bel hayır, bilâkis
yurîdu diler, ister
kullu bütün hepsi
imriin adam, erkek (insan)
min-hum onlardan
en yu'tâ verilmesi
suhufen sahifeler
muneşşereten neşredilmiş, yayınlanmış, yazılmış
   
Abdulbaki Gölpınarlı Hayır, onların herbiri, ister ki apaçık sahîfeler verilsin onlara.
Abdullah Parlıyan Evet o inkârcılar; hepsinin davet olundukları Kur'ân yetmezmiş gibi kendilerine özel sahifeler ve kitaplar gönderilmesi gerektiğini iddia ederler.
Adem Uğur Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.
Ahmed Hulusi Belki de her biri, kendisine (vahiy inip) açılmış sahifeler verilmesini diler!
Ahmet Tekin Üstelik her biri, kendisine senin peygamberliğini belgeleyen, yayınlanmış resmî belgeler verilmesini istiyor.
Ahmet Varol Hayır; onlardan her bir kişi kendisine, açılmış sayfalar verilmesini istiyor.
Ali Bulaç Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
Ali Fikri Yavuz Doğrusu, onlardan her biri (Allah tarafından) kendisine okuyacak olduğu ayrı kitablar dağıtılmasını istiyor, (ki orada peygambere iman etmek gerektiğine dair Allah’ın emrini bulsun).
Ali Ünal Bir de onlardan her biri istiyor ki, kendisine (Kur’ân’ın benzeri) hususî ve sayfa sayfa dizilmiş bir kitap verilsin.
Bayraktar Bayraklı (49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.
Bekir Sadak Hayir; her biri onune acilivermis sahifeler verilmesini ister.
Celal Yıldırım Hayır, onlardan her kişi kendisine açık sâhifeler verilmesini isterler.
Cemal Külünkoğlu Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır (Allah tarafından dağıtılmış) kutsal sayfalar (verilmesini) istiyorlar.
Diyanet İşleri (eski) Hayır; her biri önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.
Diyanet Vakfi Daha doğrusu onlardan her biri, kendisine, (önünde) açılmış sahifeler (ilâhî vahiy) verilmesini istiyor.
Edip Yüksel Hayır, onlardan her biri, kendisine özel olarak açılmış sayfalar verilmesini ister.
Elmalılı Hamdi Yazır Yok onlardan her kişi kendisine ayrı sahifelerle tezkireler dağıtılmasını istiyor
Erhan Aktaş Hayır! Onların tamamı, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.
Gültekin Onan Hayır; her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
Hakkı Yılmaz İşin aslında içlerinden her kişi, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin istiyor.
Harun Yıldırım O kadar ki her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini isterler.
Hasan Basri Çantay Evet, onlardan herkişi kendisine neşredilecek sahîfeler verilmesini ister.
Hayrat Neşriyat Hayır! Onlardan her bir kişi, kendisine açılmış sahîfeler verilmesini (Allah tarafından kendisine de vahyedilmesini) istiyor.
İbni Kesir Hayır, onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini ister.
İskender Evrenosoğlu Hayır, onların hepsi, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.
Kadri Çelik Hayır! Onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
Mehmet Ali Eroğlu (Muntazıran) açılmış sayfaları bir de kendilerine verilmesini isterler.
Muhammed Celal Şems Aslında onlardan her biri, kendisine açık kitapların verilmesini ister. (Yani, her bir kimse inancının doğruluğunu ispat eden kitapların kendisine verilmesini istemektedir. Bknz. 81:10)
Muhammed Esed Evet, hepsi kendilerine açılmış, açıklanmış vahiyler verilmesi gerektiğini iddia ederler!
Mustafa İslamoğlu Evet, onların her biri kendilerine açık seçik sayfalar verilmesini ister.
Ömer Nasuhi Bilmen (50-52) Sanki onlar, arslanlardan ürkerek firar etmiş yaban eşekleridir. Yok, onlardan her biri diler ki kendisine neşredilmiş sahifeler verilmiş olsun.
Ömer Öngüt Hayır! Onlardan her biri, önüne açılıvermiş sahifeler verilmesini istiyor.
Şaban Piriş Belki de onların her biri önlerine açılmış bir sahife verilmesini istiyorlar.
Sadık Türkmen Bilakis, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini ister.
Seyyid Kutub Aslında bunların her biri, kendisine okunmaya hazır kutsal sayfalar inmesini istiyor.
Suat Yıldırım Bu beyler, bu öğütle yetinmeyip üstelik her biri kendisine mahsus özel kitap, özel ferman isterler!
Süleyman Ateş Hayır, onlardan her kişi kendisine açılan sahifeler verilmesini istiyor.
Süleymaniye Vakfı Aslında onlardan her biri, kendine açık seçik sayfalar verilmesini ister.
Tefhim-ul Kuran Hayır; onlardan her biri, kendisine açılmış sahifelerin verilmesini ister.
Ümit Şimşek İstiyorlar ki, herbirine ayrı ayrı sayfalar dağıtılsın.
Yaşar Nuri Öztürk İçlerinden her kişi de istiyor ki, kendisine açılıp saçılmış sayfalar verilsin.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.