74 - Müddessir suresi 49. âyet meali

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ
Fe mâ lehum anit tezkireti mu’rıdîn(mu’rıdîne).
  
fe o zaman, böylece
olmadı
lehum onlarındır, onlar için vardır
an(i) et tezkireti zikirden, öğütten
mu'rıdîne yüz çeviren kimseler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Derken ne oluyor onlara ki öğütten, Kur'ân'dan yüz çevirmedeler, kaçmadalar.
Abdullah Parlıyan O halde bunca insanlara ne oluyor ki, Kur'ân'ın uyarmalarından yüz çevirmede ve kaçmaktadırlar.
Adem Uğur Böyle iken onlara ne oluyor ki, öğütten yüz çeviriyorlar?
Ahmed Hulusi Onlara ne oluyor ki, hatırlatıcıdan yüz çeviricidirler?
Ahmet Tekin Onlar nelerine güveniyorlar da, öğütün, Kur’ân’ın tebliğine, yaşanmasına engel tedbirler alıp yüz çeviriyorlar?
Ahmet Varol Böyleyken, onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?
Ali Bulaç Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?
Ali Fikri Yavuz Böyle iken onlara (Mekke halkına) ne oluyor ki, Kur’an’dan yüz çeviriyorlar.
Ali Ünal O halde onlara ne oluyor da, bir öğüt, bir uyarı olan (bu Kur’ân’dan) yüz çevirip kaçıyorlar,
Bayraktar Bayraklı (49-52) Öyleyken, onlara ne oluyor ki âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi, öğütten yüz çeviriyorlar? Daha doğrusu onların her biri, kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor.
Bekir Sadak Oyleyken, bunlara ne oluyor ki ogutten yuz ceviriyorlar?
Celal Yıldırım Onlara ne oluyor ki öğütten yüzçeviriyorlar ?!
Cemal Külünkoğlu (49-51) Böyle iken onlara ne oluyor da, aslandan korkup kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi (Kur'an'daki) öğütten yüz çevirip kaçıyorlar?
Diyanet İşleri (eski) Öyleyken, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?
Diyanet Vakfi (49-51) Böyle iken onlara ne oluyor ki, âdeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hâla) öğütten yüz çeviriyorlar?
Edip Yüksel Öyleyse neden bu mesajdan yüz çeviriyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır Ya şimdi ne ma'ziretleri var o öğüdden yüz çevirirlerken
Erhan Aktaş Onlara ne oluyor ki zikirden1 yüz çeviriyorlar.

1- Kur’an’ın öğütlerinden.
Gültekin Onan Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?
Hakkı Yılmaz Peki, ne oluyor onlara da öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar?
Harun Yıldırım Buna rağmen, onlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?
Hasan Basri Çantay Böyle iken şunlara ne oluyor ki (haalâ) öğüd (kabul etmek) den yüz çeviricidirler?
Hayrat Neşriyat Şimdi onlara ne oluyor ki o nasîhatten yüz çeviricidirler.
İbni Kesir O halde bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?
İskender Evrenosoğlu Buna rağmen, onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular?
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Onlara ne oluyor ki Hatırlatıcı’dan yüz çeviriyorlar?
Kadri Çelik Buna rağmen, onlara ne oluyor da hatırlatmadan (Kur'an'dan) yüz çevirip duruyorlar?
Mehmet Ali Eroğlu İnsana daha ne oluyor ki; buna rağmen nasihatten yüz çeviriyorlar.
Muhammed Celal Şems (49-51) Onlara ne oldu ki, nasihatlerden yüz çevirdiler? Sanki arslandan kaçan ürkmüş eşekler gibidirler.
Muhammed Esed O halde, onlara ne oluyor ki bütün öğütlerden yüz çeviriyorlar,
Mustafa İslamoğlu Şu halde o öğüt ve uyarıdan yüz çevirmekle ellerine ne geçecek?
Ömer Nasuhi Bilmen (48-49) Artık onlara şefaat edecek olanların şefaati bir fâide verecek değildir. Onlar için ne var ki öğütten yüz çeviriyorlar?
Ömer Öngüt Öyleyken bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çeviriyorlar?
Şaban Piriş Öyleyse, onlara ne oluyor da uyarıdan yüz çeviriyorlar?
Sadık Türkmen Onlara ne oluyor ki, öğütten yüz çeviriyorlar?!..
Seyyid Kutub O halde onlar niye hatırlatmalara, öğütlere yüz çeviriyorlar?
Suat Yıldırım (49-51) Ne oluyor onlara ki bu öğütten, bu irşaddan arslandan ürküp kaçan yaban eşeği gibi kaçıyorlar?
Süleyman Ateş Böyle iken onlara ne oluyur ki öğütten yüz çeviriyorlar?
Süleymaniye Vakfı Bunlar nelerine güveniyorlar da akıllarında tutmaları gereken bilgiden (Kur’an’dan)[*] yüz çeviriyorlar?

[*] ...“Akılda tutulması gereken bilgi” Kur’an’dır. Bunu şu ayetlerden açıkça öğreniyoruz:

"Görmekte olduklarınıza yemin etmeye gerek yok! Görmediklerinize de (bunların önemi ortadadır). Asıl önemlisi, Kur’an’ın değerli bir elçinin (Cebrail’in) sözü olmasıdır#. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az inanıp güveniyorsunuz! Bir kâhinin# sözü de değildir. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz! Bütün varlıkların Sahibi# tarafından indirilmiştir. (Muhammed,) Bize karşı bir takım sözler uydursaydı onu kıskıvrak yakalar,  şah damarını koparırdık. İçinizden hiç biri de bunun önüne geçemezdi. Kur’an, Allah’tan çekinerek kendini koruyanlar için bir tezkiredir (akıllarında tutmaları gereken bilgidir.)  Çok iyi biliyoruz ki içinizde yalancılar var. Kur’an, ayetleri görmezlikten gelen bu kişilerin de yalanını ortaya çıkarır. Çünkü o, kesin gerçektir." (el-Hakka 69/38-51)

Tefhim-ul Kuran Buna rağmen, bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar?
Ümit Şimşek Ne oluyor onlara ki öğütten yüz çeviriyorlar?
Yaşar Nuri Öztürk Ne oluyor onlara da öğüt verip düşündüren şeyden yüz çeviriyorlar?

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.