74 - Müddessir suresi 39. âyet meali

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ
İllâ ashâbel yemîn(yemîni).
  
illâ ancak, sadece
ashâbe sahib, halk
el yemîni yemin
   
Abdulbaki Gölpınarlı Ancak sağ taraf ehli başka.
Abdullah Parlıyan Ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir.
Adem Uğur Ancak sağdakiler başka.
Ahmed Hulusi Ashab-ı Yemîn hariç!
Ahmet Tekin Ancak sağduyulu hareket ederek, Allah’ın kitabına iman edip hayata geçirenler, hayırlı sonuca kavuşanlar keyiflidir.
Ahmet Varol Ancak sağ ashabı hariç.
Ali Bulaç Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.
Ali Fikri Yavuz Ancak sağcılar (kitabları sağ ellerine verilenler),
Ali Ünal Ancak, (amel defterlerini sağ yanından alacak olan) ashabı yemîn (yümün ve bereket ehli) müstesna.
Bayraktar Bayraklı (39-42) Ancak sağdakiler hariçtir. Onlar cennetlerde olacak ve suçlulara soracaklardır. “Sizi Sekar'a sürükleyen nedir?”
Bekir Sadak (39-42) Ancak, defteri sagdan verilenler boyle degildir; onlar cennettedirler. Suclulara: «Sizi bu yakici atese surukleyen nedir?» diye sorarlar.
Celal Yıldırım Ancak sağ taraftakiler (amel defterleri sağdan verilenler) böyle değildir.
Cemal Külünkoğlu Yalnız dürüstlüğü ve erdemli olmayı başaranlar (amel defteri sağ tarafından verilenler) hariç.
Diyanet İşleri (eski) (39-42) Ancak, defteri sağdan verilenler böyle değildir; onlar cennettedirler. Suçlulara: 'Sizi bu yakıcı ateşe sürükleyen nedir?' diye sorarlar.
Diyanet Vakfi Ancak sağdakiler başka.
Edip Yüksel Ancak sağ tarafta olanlar hariç;
Elmalılı Hamdi Yazır Ancak ashab-ı yemîn
Erhan Aktaş Ancak “ashabı yemin”1 hariç.

1- Sağın taraftarı. “Yemin”, sözcük olarak “sağ el” yani güç ve şeref sahibi veya “uğurlu, bereketli” anlamına gelmektedir. Sağın taraftarı, deyim olarak; “yüksek mertebe, seçkin, uğurlu, güç ve şeref sahibi” demektir.
Gültekin Onan Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.
Hakkı Yılmaz 38-39 Her benliğini bulmuş kimse –sağın yaranı hariç– kazancının karşılığında bir rehindir.
Harun Yıldırım Ancak sağ ehli hariç.
Hasan Basri Çantay Ancak sağcılar böyle değil.
Hayrat Neşriyat Ancak Ashâb-ı Yemîn (amel defterleri sağ eline verilenler) müstesnâ.
İbni Kesir Ancak sağcılar müstesna.
İskender Evrenosoğlu Yemin sahipleri (yeminlerini yerine getiren nefsler) hariç.
Kadri Çelik Yalnız defterleri sağ yanlarından verilenler hariç.
Mehmet Ali Eroğlu (38-39) Rehinedir herkes her bir kazandığına, Ancak hariçtir; sağ taraflı olanlar.
Muhammed Celal Şems Ancak sağdakiler bundan müstesnadır.
Muhammed Esed yalnız dürüstlüğü ve erdemli olmayı başaranlar hariç;
Mustafa İslamoğlu ancak iyiler müstesna.
Ömer Nasuhi Bilmen (39-40) Ashâb-ı Yemîn ise müstesna. Onlar cennetlerdedirler, soruşurlar.
Ömer Öngüt Ancak defterleri sağdan verilenler böyle değildir.
Şaban Piriş Sadece sağ yandakiler
Sadık Türkmen (dünyada) dürüst ve erdemli kalmayı başarabilenler hariç!
Seyyid Kutub Yalnız defterleri sağ yanlarından verilenler hariç.
Suat Yıldırım (38-39) Ashab-ı yeminden, hesap defterini sağ tarafından alan cennetlikler dışında herkes, yaptığı işlerin rehini ve esîri olacaktır.
Süleyman Ateş Yalnız sağın adamları (Kitapları sağdan verilenler) hariç.
Süleymaniye Vakfı Doğrulardan yana olanlar hali başkadır[*].

[*] “(O zaman) Siz, üç sınıf olursunuz: (Birincisi) uğurlular sınıfıdır. Ne mutlu o uğurlu olanlara!(İkinci sınıf) uğursuzlardır. Ne yazık o uğursuzlara! Bir de önde gidenler (sınıfı) var; hep önde gidenler!” Bkz. Vakia 56/7-10 

Tefhim-ul Kuran Ancak Ashab-ı Yemin (sağ ehli) hariç.
Ümit Şimşek Ancak defteri sağdan verilenler başkadır.
Yaşar Nuri Öztürk Uğur ve bereket yârânı müstesna.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.