74 - Müddessir suresi 24. âyet meali

فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ
Fe kâle in hâzâ illâ sihrun yu’ser(yu’seru).
  
fe o zaman, böylece
kâle dedi
in eğer
hâzâ bu
illâ ancak, sadece
sihrun bir sihir, bir aldatma
yu'seru aktarılan, nakledilen
   
Abdulbaki Gölpınarlı Derken bu, ancak dedi, eskiden beri söylenegelen bir büyü.
Abdullah Parlıyan Ve dedi: Bu Muhammed'in söyledikleri eskiden beri söylenen, aktarılagelen bir sihir, bir sihirbaz sözünden başkası değildir.
Adem Uğur Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir.
Ahmed Hulusi Ve şöyle dedi: "Bu nakledilen büyüleyici bir sözden başka bir şey değil!"
Ahmet Tekin 'Bunlar, öteden beri anlatılan, öğretilen büyüleyerek aklı etki altına alan sözlerden ibaret.' dedi.
Ahmet Varol 'Bu aktarılagelen bir büyüden başka bir şey değildir' dedi.
Ali Bulaç Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.
Ali Fikri Yavuz Şöyle dedi: “- Bu ancak (başka sihirbazdan) öğrenilen bir sihirdir.
Ali Ünal Ve, “Bu,” dedi, “olsa olsa, eski zamanlardan beri büyücülerin nakledegeldiği çok etkili bir büyü olabilir.
Bayraktar Bayraklı (21-25) Sonra baktı. Sonra yüzünü ekşitti ve suratını astı. Sonra arkasını döndü ve kibirlendi. Şöyle dedi: “Bu, sadece öncekilerden nakledilen bir büyüdür. Bu yalnızca bir insan sözüdür.”
Bekir Sadak (24-25) «Bu sadece ogretilegelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnizca bir insan sozudur» dedi.
Celal Yıldırım Ve «Bu ancak anlatılagelen bir sihirden başkası değildir.
Cemal Külünkoğlu (24-25) Ve “Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür ve bu, ancak insan sözüdür” dedi.
Diyanet İşleri (eski) (24-25) 'Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir. Bu Kuran yalnızca bir insan sözüdür' dedi.
Diyanet Vakfi (21-25) Sonra baktı. Sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda, kibirini yenemeyip sırt çevirdi de: «Bu (Kur'an) dedi, olsa olsa (sihirbazlardan öğrenilip) nakledilen bir sihirdir. Bu, insan sözünden başka bir şey değil.»
Edip Yüksel “Bu“ dedi, “etkileyici bir büyüden başka bir şey değil.”
Elmalılı Hamdi Yazır Bu, dedi «başka değil, bir sihri müser
Erhan Aktaş “Bu, rivayetle gelen bir büyüden başka bir şey değil.” dedi.
Gültekin Onan Böylece: "Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür" dedi.
Hakkı Yılmaz 18-25 Şüphesiz o, düşündü ve ölçü koydu. – Artık o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu! Yine o mahvoldu. Nasıl bir ölçü koydu!– Sonra baktı. Sonra yüzünü buruşturdu, kaşlarını çattı. Sonra, arkasını döndü ve böbürlendi de: “Bu, söylenti hâlinde gelen bir büyüden başka bir şey değil. Bu, beşer sözünden başka bir şey değil” dedi.
Harun Yıldırım Böylece: “Bu, nakledilegelen bir sihirden başka değil.” dedi.
Hasan Basri Çantay «Bu, dedi, (sihirbazlardan öğrenilib) rivayet edilen bir sihirden başkası değil».
Hayrat Neşriyat Nihâyet dedi ki: 'Bu (Kur’ân), (öteden beri) anlatılagelen bir sihirden başka bir şey değildir!'
İbni Kesir Ve dedi ki: Bu; sadece öğretilegelen bir büyüdür.
İskender Evrenosoğlu Sonunda: “Bu sadece, olsa olsa nakledilen bir büyüdür.” dedi.
İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu Şöyle dedi: “Bu aktarılarak öğretilen bir büyüden başka bir şey değil.”
Kadri Çelik Böylece, “Bu, yalnızca aktarılarak öğrenilen bir büyüdür” dedi.
Mehmet Ali Eroğlu (23-24) Daha sonra döndü, büyüklük tasladı, Bu "büyüden başka bir şey değil" demiştir.
Muhammed Celal Şems Ardından (da) dedi ki: “Bu, (eskilerden) benimsenen bir yalandır.”
Muhammed Esed ve: "Bu, (eski zamanlardan) intikal eden büyüleyici bir sözdür!
Mustafa İslamoğlu Nihayet şöyle dedi: "Bu sadece geçmişten miras kalan bir büyüdür,
Ömer Nasuhi Bilmen (24-25) Artık dedi ki: «Bu, naklolunagelen, bir sihirden başka değildir. Bu başka değil, ancak insan lâkırdısıdır.»
Ömer Öngüt Dedi ki: "Bu, sadece nakledilen bir sihirdir. "
Şaban Piriş Ve şöyle dedi: -Bu sadece öğretilegelen bir sihirdir.
Sadık Türkmen Dedi ki: “Bu (başkasından) nakledilen bir sihirdir.
Seyyid Kutub Ve dedi ki; «Bu Kur'an eskilerden aktarılan bir büyüdür.
Suat Yıldırım "Bu, büyücülerden nakledilen büyüden ibarettir." dedi.
Süleyman Ateş "Bu dedi, rivâyet edilip öğretilen bir büyüden başka bir şey değildir."
Süleymaniye Vakfı Arkasından şöyle dedi: “Bu olsa olsa etkilenilen bir büyü olur!”
Tefhim-ul Kuran Böylece: «Bu, yalnızca 'aktarılarak öğrenilen' bir büyüdür» dedi.
Ümit Şimşek Dedi ki: 'Bu çok cazibeli bir büyü.
Yaşar Nuri Öztürk Şöyle dedi: "Bu, rivayet edilerek gelen bir büyüden başka şey değil."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.