41 - Fussilet suresi 7. âyet meali

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ
Ellezîne lâ yû’tûnez zekâte ve hum bil âhireti hum kâfirûn(kâfirûne).
  
ellezîne ki onlar
lâ yû'tûne vermezler
ez zekâte zekât
ve hum ve onlar
bi el âhireti ahirete (ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasına)
hum onlar
kâfirûne inkâr edenler
   
Abdulbaki Gölpınarlı Öyle kişilerdir onlar ki zekât vermezler ve onlar, âhirete inanmayanların da ta kendileridir.
Abdullah Parlıyan Onlar ki, zekat vermezler, ahiret gerçeğini de örtbas etmek suretiyle inkâr ederler.
Adem Uğur Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.
Ahmed Hulusi Onlar (o şirk koşanlar) ki Allâh için karşılıksız bağışlamazlar; onlar sonsuz gelecek yaşamlarını da inkâr ederler.
Ahmet Tekin Müşrikler vicdanlarını, servetlerini, sosyal bünyelerini arındıran, berekete vesile olan zekâtı vermeyenlerdir. Onlar özellikle âhireti, ebedî yurdu inkâr edenlerdir.
Ahmet Varol Onlar ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti inkar ederler.
Ali Bulaç Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahireti inkâr edenlerdir.
Ali Fikri Yavuz O müşrikler ki, zekâtı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler...
Ali Ünal Onlar ki, mallarından muhtaca verip, arınma yoluna gitmezler ve Âhiret’i de bütün bütün inkâr içindedirler.
Bayraktar Bayraklı Onlar zekâtı vermezler ve âhireti de inkâr ederler.
Bekir Sadak Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalniz onlardir.
Celal Yıldırım Onlar ki zekâtı vermezler; onlar, evet onlar, Âhireti de tanımazlar.
Cemal Külünkoğlu Onlar zekâtı vermezler. Onlar ahireti de inkâr ederler.
Diyanet İşleri (eski) Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalnız onlardır.
Diyanet Vakfi Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.
Edip Yüksel “Ki zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler.”
Elmalılı Hamdi Yazır Ki zekâtı vermezler ve Âhırete onlar kâfirdirler
Erhan Aktaş Onlar zekât1 vermezler. Ahireti inkâr ederler.

1- Zekât sözcüğü, burada “mali yükümlülük” anlamında değil, sözcüğün diğer anlamları olan “arınma, eş koşmaksızın Allah’a yönelme, benliğin her türlü kötülükten arınması, temizlenmesi, arı duru hale gelmesi.” anlamına gelmektedir. Zira bu ayet indiğinde mali yardım anlamında zekât henüz farz kılınmamıştı. Onlardan kasıt da müşriklerdir zaten.
Gültekin Onan Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahirete küfredenlerdir.
Hakkı Yılmaz (6,7) De ki: “Ben sadece sizin gibi bir beşerim. Bana, ‘Sizin ilâhınızın bir tek ilâh olduğu’ vahyediliyor. O nedenle O'na dosdoğru yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin.” Ve zekâtı/vergiyi vermeyen ve âhireti bilerek reddeden o kimselerin/ inanmayanların ta kendileri olan ortak koşanların vay haline!
Harun Yıldırım Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.
Hasan Basri Çantay Ki onlar zekât vermezler. Onlar âhireti (inkâr ile) kâfir olanların ta kendileridir.
Hayrat Neşriyat Onlar ki zekâtı vermezler ve onlar âhireti inkâr edenlerin ta kendileridir.
İbni Kesir Onlar ki; zekat vermezler. Ve onlar; ahireti inkar edenlerdir.
İskender Evrenosoğlu Onlar zekât vermezler. Ve onlar, onlar ahireti (ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasını) inkâr edenlerdir.
Kadri Çelik Onlar, zekât vermeyenler ve onlar ahireti inkâr edenlerdir.
Mehmet Ali Eroğlu Fedakarlık yoksunu ki onlar, zekat vermeyenler ve ahiretin varlığını inkar edenlerdir.
Muhammed Celal Şems Onlar zekât vermezler. Ahireti inkâr edenler (ise,) ancak onlardır.
Muhammed Esed (vay haline) karşılıksız harcamadan kaçınanların!; işte böyleleridir ahireti inkar edenler!
Mustafa İslamoğlu Onlar ki, arınmak için ödenmesi gereken bedeli gönüllü olarak ödemezler; işte onlar, evet onlardır ahireti inkar edenler.
Ömer Nasuhi Bilmen «O müşrik kimseler ki, zekâtı vermez ve onlar ahireti münkirdirler, onlar.»
Ömer Öngüt O müşrikler ki, zekâtlarını vermezler ve ahireti inkâr edenler de onlardır.
Şaban Piriş Ahireti inkar ederek zekat vermeyenlerin...
Sadık Türkmen Ki onlar/müşrikler zekât vermezler, ahireti de inkâr edenlerdir.
Seyyid Kutub Onlar zekat vermezler ve ahireti de inkar ederler.
Suat Yıldırım O müşrikler ki zekât vermez, âhireti de inkâr ederler.
Süleyman Ateş Onlar ki zekât vermezler ve onlar âhireti de inkâr ederler.
Süleymaniye Vakfı Onlar zekat vermez, öbür dünyayı görmezlikten gelirler.
Tefhim-ul Kuran Ki onlar, zekâtı vermeyenler ve onlar ahireti inkâr edenlerdir.
Ümit Şimşek Onlar zekât vermezler; âhireti de zaten inkâr etmektedirler.
Yaşar Nuri Öztürk Onlar zekâtı vermezler. Ölüm sonrası hayatı inkâr edenler de onlardır.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.