29 - Ankebût suresi 26. âyet meali

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
Fe âmene lehu lût (lûtun) ve kâle innî muhâcirun ilâ rabbî, innehu huvel azîzul hakîm(hakîmu).
  
lehu ona ait, onun
lûtun Lut
ve kâle ve dedi
innî muhakkak ki ben
muhâcirun hicret edenim, hicret edecek olanım
ilâ rabbî Rabbime
innehu muhakkak ki o
ellezîne keferû inkâr edenler
el azîzu azîz, üstün
el hakîmu hüküm ve hikmet sahibi
fe o zaman, böylece
âmene îmân etti, âmenû oldu, inandı
   
Abdulbaki Gölpınarlı Lût, ona inandı ve İbrâhim, ben dedi, bunlardan göçecek, Rabbime sığınacağım, şüphe yok ki o üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Abdullah Aydın Bunun üzerine kendisine (ilk olarak) Lut îmân etti. İbrahim dedi ki: “Ben Rabbimin emrettiği yere (Filistin'e) göç edeceğim. Şüphe yok ki Allah her şeye galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.”
Abdullah Parlıyan Bunun üzerine İbrahim'e, sadece kardeşinin oğlu Lût inandı. İbrahim dedi ki: “Allah'ın rızasını kazanma uğruna ben, Rabbimin emrettiği yere göç ediyorum. Şüphesiz Allah güçlüdür, O'na dayanan zelil olmaz, O herşeyi yerli yerince yapandır.”
Adem Uğur Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.
Ahmed Hulusi Bundan sonra İbrahim'e (kardeşinin oğlu) Lût iman etti ve: "Doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim!" dedi. . . Muhakkak ki O, "HÛ"; Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Davudoğlu Bunun üzerine ona (kardeşi Hârân'ın oğlu) Lut îmân etti. İbrahim: “Ben Rabbime hicret ediyorum. Muhakkak güçlü ve hikmetli olan o dur dedi.” (ve Irak'tan Şam'a gitti)
Ahmet Tekin Bunun üzerine Lût ona itimat edip güvendi. İbrâhim:'Ben özgürce Allah’a kulluk ve ibadet etmek, güç ve gönül birliği yapacak insanlar bulmak için Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum. Kudretli, hikmet sahibi ve hükümran olan O’dur.' dedi.
Ahmet Varol Ona Lut iman etti. (İbrahim): 'Ben Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz o güçlüdür, hikmet sahibidir' dedi. [1]
Ali Arslan (Bu sözler üzerine) Lut, O'na (İbrahim'e) îmân etti. (O'nun sözlerini ilk tasdik edenlerden oldu) ve (İbrahim): “Ben Rabbim(in emrettiği yer)e göç edeceğim. Kesinlikle o (Allah) her şeye galiptir ve hikmet sahibidir.” dedi.
Ali Bulaç Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."
Ali Fikri Yavuz Bunun üzerine İbrahîm’e (ilk olarak) Lût iman etti. İbrahîm şöyle dedi: “- Ben, Rabbimin emr ettiği yere (Harran’dan Filistin’e) hicret edeceğim. Şüphe yok ki Allah, Azîz’dir= her şeye galibdir, Hakîm’dir= hükmünde hikmet sahibidir.”
Ali Ünal Lût, O’na (ve mesajına) iman etti. İbrahim, “Ben” dedi, “Rabbimin rızası için artık dinimi yaşayabileceğim bir yere hicret ediyorum. Muhakkak ki O, Azîz (izzet ve ululuk sahibi, her işte üstün ve mutlak galip) olandır; Hakîm (her hüküm ve icraatında pek çok hikmetler bulunan)dır.”
Arif Pamuk Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim: "Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum. O, şüphesiz güçlü ve hikmet sahibidir." dedi.
Bahaeddin Sağlam Bunun üzerine Lut, ona îmân etti. Ve İbrahim: “Rabbimin emrettiği yere gidiyorum. Şüphesiz Rabbim her şeye gücü yeten ve her şeyi yerli yerinde yapandır.” dedi.
Bayraktar Bayraklı Bunun üzerine, Lût, İbrâhim'e inandı. İbrâhim, “Doğrusu ben, Rabbime hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir” dedi.
Bekir Sadak Bunun uzerine Lut ona inandi ve Ibrahim «Dogrusu ben Rabbimin diledigi yere hicret ediyorum, O suphesiz gucludur, Hakim'dir» dedi.
Celal Yıldırım Bu açıklama ve uyarı üzerine Lût O'na imân etti (inandığını tekrarladı) ve İbrâhim de. «ben Rabbıma (O'nun emri uyarınca) hicret ediyorum. Şüphesiz ki Rabbim cok üstün, çok güçlü ve yegâne hikmet sahibidir,» dedi.
Cemal Külünkoğlu Bunun üzerine (önce yeğeni) Lût, ona (İbrahim'e) iman etti. Ve İbrahim dedi ki: “Ben, Rabbime (gitmemi emrettiği Harran'dan Filistin'e) hicret edeceğim. Hiç kuşkusuz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”
Diyanet İşleri (eski) Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim 'Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum, O şüphesiz güçlüdür, Hakim'dir' dedi.
Diyanet Vakfi Bunun üzerine Lût ona iman etti ve (İbrahim): Doğrusu ben Rabbim'e (emrettiği yere) hicret ediyorum. Şüphesiz O, mutlak güç ve hikmet sahibidir, dedi.
Edip Yüksel Bunun üzerine ona Lut gerçeği onayladı ve “Ben Efendime göç ediyorum. Kuşkusuz O Üstündür, Bilgedir“dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır Bunun üzerine ona bir Lût iyman etti hem ben, dedi: rabbıma bir muhacirim (hicr edeceğim), hakıkat bu: azîz o, hakîm o
Erhan Aktaş Bunun üzerine Lut, O’na1 inandı. Ve dedi ki: “Ben, Rabb’im için hicret ediyorum. O, Mutlak Üstün Olan’dır, En İyi Hüküm Veren’dir.”

1- İbrahim’e.
Gültekin Onan Bunun üzerine Lut ona inandı ve dedi ki: "Gerçekten ben, rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir."
Hakkı Yılmaz Bunun üzerine o'na Lût inandı. Ve İbrâhîm dedi ki: “Ben Rabbime hicret ediciyim. Şüphesiz O, en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olanın, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/ sağlam yapanın ta kendisidir.
Harun Yıldırım Bunun üzerine Lut ona iman etti ve dedi ki: “Gerçekten ben Rabbime hicret edeceğim. Şüphe yok ki O, Azîz’dir, Hakîm’dir.”
Hasan Basri Çantay Bunun üzerine kendisine bir Luut îman etdi. (İbrâhîm) dedi ki: «Hakıykat, ben Rabbime hicret edeceğim. Şübhe yok ki mutlak gaalib, tam hüküm ve hikmet saahibi Odur, O».
Hasan Tahsin Feyizli Bunun üzerine ona (İbrahim'e önce yeğeni) Lut îmân etti ve (İbrahim) dedi ki: “Ben Rabbimin emrettiği (yer)e hicret edeceğim. Şüphesiz o, mutlak galibin hüküm ve hikmet sahibinin ta kendisidir.”
Hayrat Neşriyat Bunun üzerine Lût ona (İbrâhîm’e) îmân etti. (İbrâhîm:) 'Doğrusu ben Rabbime hicret ediciyim. Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Hakîm (her işi hikmetli olan) ancak O’dur' dedi.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay Bunun üzerine, Lut ona inandı ve dedi: “Doğrusu, ben de Rabbime gidiyorum. O, doğrusu güçlüdür, bilgedir.”
Hüseyin Kaleli “Lût da kendisine îman etti ve: “Şüphesiz ben Rabbime hicret edenim. Muhakkak O, Aziz, Hakim olanın kendisidir” dedi.”
İbni Kesir Bunun üzerine Lut ona inandı ve: Doğrusu ben, Rabbıma hicret edeceğim. Muhakkak ki O; Aziz ve Hakim olanın kendisidir, dedi.
İskender Evrenosoğlu Bundan sonra Lut (A.S), O'na (İbrâhîm (A.S)'a) îmân etti (tâbî oldu) ve dedi ki: "Muhakkak ki ben, Rabbime hicret edecek olanım (ruhumu yaşarken Allah'a ulaştıracağım). Muhakkak ki O; Azîz'dir (çok yücedir), Hakîm'dir (hüküm sahibidir)."
İsmail Mutlu, Şaban Döğen Lut ona iman etti. İbrahim "ben Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim" dedi. "Şüphesiz o kudreti herşeye galip olan ve her işi hikmetle yapandır."
Kadri Çelik Bunun üzerine Lut ona (İbrahim'e) iman etti ve dedi ki: “Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.”
Mehmet Ali Eroğlu Ulvi şey olarak O’na Lut iman etti ve o : "Gerçekten ben Rabbime hicret edeceğim" demiştir. Tek mutlak güç, şüphesiz O'nundur. O Azizdir, her şeyden üstün, Hakim'dir, her şeyi kuşatır.
Metin Durali Bunun üzerine Lut ona inandı ve İbrahim ‘Doğrusu ben Rabbimin dilediği yere hicret ediyorum, O şüphesiz güçlüdür, Hâkim’dir’ dedi. (Allah Kur’an’da İbrahim’in doğduğu yerdeki olayların anlatıldığı ayetlerin diğer kavimlerde geçen olaylarla karışmasını önlemek amaçlı ayetlerin başına ya babasına ya da “babasına ve kavmine” diyerek başlamıştır. Bu ayetden İbrahim`in ateşe atılma hadisesinden sonra hicret ettiğini anlıyoruz. Bkz. 6:74, 19:42, 21:52, 26:70, 43:26 Detaylı açıklama için: https://kurankissalarininsistematigi.wordpress.com/2013/12/03/12-bolum-hz-ibrahim-kissalari/)
Muhammed Celal Şems Bundan sonra Lût, ona inandı. (İbrahim) dedi ki: “Ben mutlaka Rabbime hicret edeceğim. Şüphesiz O üstündür, hikmet sahibidir.”
Muhammed Esed Bunun üzerine (kardeşinin oğlu) Lut o'na inandı ve "Ben (de) zulüm ve kötülük diyarını terk ederek Rabbime (döneceğim): Şüphesiz O kudret ve hikmet sahibidir!" dedi.
Mustafa İslamoğlu Bunun ardından ona bir tek Lut inandı. Ve (İbrahim) dedi ki: "Bana, Rabbime doğru yürüyen bir muhacir olmak düşer; çünkü her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O'dur."
Nedim Yılmaz Bunun üzerine Lût, İbrahim’e îmân etti. İbrahim ben Rabbim(in emrettiği yer)e hicret edeceğim. Şüphe yok ki, mutlak güç ve hikmet sahibi O’dur.
Ömer Nasuhi Bilmen Bunun üzerine ona Lût kavmi imân etti ve dedi ki: «Şüphe yok, ben Rabbime bir hicret ediciyim. Muhakkak ki azîz, hâkim olan O'dur O.»
Ömer Öngüt Bunun üzerine Lut ona iman etti. (İbrahim): “Doğrusu ben Rabbime hicret ediyorum. Çünkü O Azîz'dir, hükmünde hikmet sahibidir. ” dedi.
Ömer Rıza Doğrul Lût ona îmân etti. İbrahim de: “Ben dedi Rabbime (sığınıp O’nun yolunda) hicret ediyorum. Yegane gâlip olan her şeyi hikmetle çeviren O’dur.”
Şaban Piriş Lut da İbrahim’e iman etmişti: -Ben, Rabbime hicret ediyorum, Çünkü, O, güçlüdür, hakimdir, demişti.
Sadık Türkmen Bunun üzerine ona (İbrahim’e) sadece Lût inandı ve: “Rabbimin yoluna hicret ediyorum. Şüphesiz ki O güçlüdür, hikmet (problem çözme biliminin) sahibidir” dedi.
Seyyid Kutub Bunun üzerine Lût ona inandı ve soydaşlarına «Ben sizden uzaklaşıp Rabb'ime gidiyorum. Hiç kuşkusuz O üstün iradelidir ve her yaptığı yerindedir» dedi.
Suat Yıldırım İbrâhim’in söylediklerine Lût iman etti. İbrâhim: "Ben" dedi, "Rabbimin emrettiği yere hicret edeceğim. O, azîz ve hakîmdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)."
Süleyman Ateş Bunun üzerine Lût ona inandı ve (İbrâhim, kavmine) dedi ki: "Rabbim(e ibadet edeceğim yer)e göç edeceğim. Kuşkusuz O, gâlibdir, hüküm ve hikmet sâhibidir."
Süleymaniye Vakfı Lut hemen ona inandı. İbrahim dedi ki: “Ben sizden kaçıp Rabbime gidiyorum. O güçlüdür, doğru karar verir.
Talat Koçyiğit Lut da İbrahim'e îmân etmişti. Demişti ki: “Ben, Rabbıma hicret ediyorum; zira o, daima galiptir; hikmet sahibidir.”
Tefhim-ul Kuran Bunun üzerine Lût ona iman etti ve dedi ki: «Gerçekten ben, Rabbime hicret edeceğim. Çünkü şüphesiz O, güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.»
Ümit Şimşek Ona sadece Lût iman etti. İbrahim ise 'Ben Rabbime hicret ediyorum,' dedi. 'Onun kudreti herşeye üstündür, hikmeti de herşeyi kuşatmıştır.'
Yaşar Nuri Öztürk O'na Lût iman etti. Ve dedi: "Ben Rabbime hicret edeceğim. Kuşkusuz, O, mutlak Azîz, mutlak Hakîm'dir."

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.