5 - Mâide suresi 102. âyet meali

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ
Kad seelehâ kavmun min kablikum summe asbahû bihâ kâfirîn(kâfirîne).
  
kad seele-hâ onu sormuştu
kavmun bir kavim, bir topluluk
min kabli-kum sizden önce
summe asbahû sonra oldular
bi- hâ onunla
kâfirîne kâfirlik, kâfir olma
   
Abdulbaki Gölpınarlı Sizden önce de bir kavim onları sordu da sonra kâfir oluverdi.
Abdullah Parlıyan Sizden önceki insanlar da, böyle sorular sormuş ve sonuçta Allah'tan gelen gerçekleri, örtbas etmişlerdi.
Adem Uğur Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.
Ahmed Hulusi Sizden önce de bir topluluk bunu sordu; (aldıkları cevapları hazmedememeleri yüzünden) hakikat bilgisini inkâr edenlerden oldular.
Ahmet Tekin Sizden öncekikavimler böyle şeyleri sordular da, verilen cevapların, vahyedilen hükümlerin gereğini yerine getirmeyip terk ederek kâfir durumuna düştüler.
Ahmet Varol Sizden önceki bir topluluk bunları sormuş sonra da onları inkar etmişlerdi.
Ali Bulaç Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafirler olmuşlardı.
Ali Fikri Yavuz Doğrusu, sizden önce bir kavim, öyle (lüzumsuz) şeyleri sordu da, sonra o yüzden kâfir oldular.
Ali Ünal Sizden önce bir topluluk o kabil şeyleri sorup durur ve peygamberlerinden olmadık isteklerde bulunurlardı da, sonra o sordukları meseleler kendilerine açıklanınca veya isteklerine cevap verilince yine de inanmamış, söylenilenleri yapmamış ve kâfir olmuşlardı.
Bayraktar Bayraklı Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta onları inkâr etmişlerdi.
Bekir Sadak Sizden once bir millet onlari sormustu, sonra da onlari inkar etmislerdi.
Celal Yıldırım Sizden önce bir millet de onları sormuştu, sonra da o yüzden kâfir olmuşlardı.
Cemal Külünkoğlu (Ey inananlar!) Sizden önceki bir toplum da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkâr etmişti.
Diyanet İşleri (eski) Sizden önce bir millet onları sormuştu, sonra da onları inkar etmişlerdi.
Diyanet Vakfi Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.
Edip Yüksel Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkârcı oldular.
Elmalılı Hamdi Yazır Filvakı' öyle mes'eleleri sizden evvel bir kavm sordu da sonra o yüzden kâfir oldular
Erhan Aktaş Gerçekten, sizden önce de onları bir toplum sormuştu da sonra onları inkâr edenler olmuşlardı.
Gültekin Onan Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafir olmuşlardı.
Hakkı Yılmaz Şüphesiz sizden önce gelen bir toplum bunları sormuştu/istemişti, sonra da onlar Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini kabul etmeyen kimseler oldular.
Harun Yıldırım Muhakkak ki sizden önce bir toplum onları sordu da sonra o yüzden onları inkâr eden kimseler oldular.
Hasan Basri Çantay Sizden evvel de bir kavm onları sordu da sonra o yüzden kâfirler oldular.
Hayrat Neşriyat Doğrusu sizden önce bir kavim onları sormuştu (da), sonra (kendilerine verilen hükümleri kabûl etmeyip) o yüzden kâfir kimseler olmuşlardı.
İbni Kesir Sizden önce bir kavim onları sormuştu da, sonra o sebeple kafirler olmuştu.
İskender Evrenosoğlu Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kâfir oldular.
Kadri Çelik Sizden önce gelen bir topluluk, onları sormuştu da sonra da onları inkâr ediciler olmuşlardı.
Muhammed Celal Şems Sizden önce (de) bir kavim, bu (hususlar) hakkında sormuştu. Ancak daha sonraları (aldıkları cevaba) inanmaz oldular.
Muhammed Esed Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkara varmışlardı.
Mustafa İslamoğlu Sizden önceki insanlar da bu türden sorular sormuşlar, en sonunda hakkı inkara kadar varmışlardı.
Ömer Nasuhi Bilmen Filvaki öyle şeyleri sizden evvel bir kavim sordu da sonra o sebeple kâfir oldular.
Ömer Öngüt Sizden önce bir kavim de onları sormuştu, sonra da bu sebeple kâfir olmuşlardı.
Şaban Piriş Sizden önce gelen bir toplum onu sordu sonra da onu inkar ettiler.
Sadık Türkmen Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da, sonra (inanmadılar) o yüzden kâfir oldular. Allah (cahiliyet devrindeki âdet üzere) kulağı yarılıp salıverilen ve putlara adak yapılan develerle, putlar için kesilen erkek koyunların ve sırtı yüke haram kılınan develerin hiçbirini, meşru kılmamıştır. Fakat küfredenler, Allah’a yalan uydururlar. Onların çoğunun akılları ermez.
Seyyid Kutub Sizden önceki bir ümmet böyle konuları sordu, fakat sonra bunlar yüzünden kafir oldular.
Suat Yıldırım Sizden önce bir topluluk o kabîl şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kâfir olmuşlardı.
Süleyman Ateş Sizden önce gelen bir toplum da onları sormuştu da sonra onları tanımaz olmuşlardı.
Süleymaniye Vakfı Sizden önce bir topluluk böyle sorular sormuşlar sonra o yüzden kâfir olmuşlardı[*].

[*] Muhammed Esed Meali ayet açıklaması : İbni Hazm'ın geliştirdiği yasama prensiplerini esas alan Reşid Rıza yukarıdaki ayeti şöyle açıklar: “Birçok hukukçumuz (fukahâ’), kendi sübjektif kıyas yöntemleriyle insanların dinî yükümlülüklerini (tekâlîf) gereksiz yere genişletmişler, böylece, [Kur’an'ın] apaçık dilinin sona erdirdiği güçlüklere ve karmaşıklıklara yeniden hayatiyet kazandırmışlardır: Bu da, birçok Müslümanın ve yönetimlerinin İslam Hukuku'nun bütünlüğünden uzaklaşmalarına yol açmıştır” (Menâr VII, 138). 

Tefhim-ul Kuran Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kâfirler olmuşlardı.
Ümit Şimşek Sizden önce bir topluluk böyle şeyleri sormuş, sonra da sordukları şeyler yüzünden kâfir olmuştu.
Yaşar Nuri Öztürk Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu; sonra tutup hepsini inkâr ettiler.

Bir sureye/ayete tıkladığınızda mealler ilk başta yazar ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazar isminin solundaki kutucuğu yukarı/aşağı taşıyarak sıralamayı istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Tarayıcınızın çerezlerini silmediğiniz sürece tercihiniz daha sonraki ziyaretlerinizde hatırlanacaktır. Ayrıca bir yazarın ismine sağ tıklayarak bu yazarın mealinin en üstte veya en altta görünmesini de sağlayabilirsiniz.