yaslevne-hâ - ona (ateşe) yaslanırlar, maruz kalırlar

  
Abdulbaki Gölpınarlı Cehenneme sokanları? Hepsi de oraya gider ve orası, karâr edilecek ne kötü yerdir.
Abdullah Parlıyan Onların hepsi de cehenneme girecekler, ne kötü bir  konaklama yeridir orası.
Adem Uğur Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır!
Ahmed Hulusi Cehennem'dir ki ona yaslanırlar! Ne kötü bir yaşam boyutudur o!
Ahmet Tekin Onlar cehenneme yaslanacaklar. Orası ne kötü bir yerleşim yeridir.
Ahmet Varol (O helak yurdu) cehennemdir. Oraya girerler. Orası ne kötü bir kalış yeridir.
Ali Bulaç (Ki bu) Cehennemdir. Ona yaslanırlar. Ne kötü bir karar (yeridir) o!..
Ali Fikri Yavuz Bir cehenneme ki, hepsi oraya atılacaklar. O ne kötü karargâhtır!...
Ali Ünal Yani Cehennem’e: kızarıp pişmek üzere oraya girerler. Ne kötü bir yerleşim yeridir orası!
Bayraktar Bayraklı Onlar cehenneme girecekler. O, ne kötü karargâhtır!
Bekir Sadak (28-29) Allah'in verdigi nimeti nankorlukle karsilayanlari ve milletlerini helak olacaklari yere, yaslanacaklari cehenneme goturenleri gormuyor musun?
Celal Yıldırım (28-29) Allah'ın nîmetini küfre, nankörlüğe değiştirenleri ve milletlerini de helak yurduna (sürükleyip) sokanları görmedin mi ? Cehennem'e yaslanırlar; orası ne kötü karargâh !
Cemal Külünkoğlu (28-29) Allah'ın nimetine nankörlükle karşılık verenleri ve kavimlerini yıkım ve azap yurduna (cehenneme) sürükleyenleri görmedin mi? Onlar cehenneme gireceklerdir. Orası, ne kötü bir karargâhtır.
Diyanet İşleri (eski) (28-29) Allah'ın verdiği nimeti nankörlükle karşılayanları ve milletlerini helak olacakları yere, yaslanacakları cehenneme götürenleri görmüyor musun?
Diyanet Vakfi Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır!
Edip Yüksel Cehennemde yanacaklardır. Ne kötü bir duraktır o!
Elmalılı Hamdi Yazır Cehenneme, yaslanırlar ona, o ise ne fena makardır
Erhan Aktaş Gidecekleri yer Cehennem’dir; kalacakları yer ne kötüdür!
Gültekin Onan (Ki bu) Cehennemdir. Ona yaslanırlar. Ne kötü bir karar (yeridir) o!..
Hakkı Yılmaz (28,29) Allah'ın nimetlerini iyilikbilmezliğe değiştiren ve toplumlarını değişime/yıkıma uğrama yurduna/cehenneme sokanları görmedin mi? Onlar, cehenneme girecekler. O ne kötü bir karargâhtır!
Harun Yıldırım Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü karargâhtır!
Hasan Basri Çantay (28-29) Allahın ni'metine bedel küfrü (ve nankörlüğü) ihtiyâr edenleri, (bununla beraber) kavmlerini de helak yurduna, cehenneme (sürükleyib) sokanları görmedin mi? Onlar (ın hepsi) oraya girecekler. O, ne kötü bir karar (gâh) dır!
Hayrat Neşriyat (28-29) Allah’ın ni'metini küfürle değiştiren ve kavimlerini helâk yurduna, Cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? (O kâfirler) oraya gireceklerdir! O ise, ne kötü karargâhtır!
İbni Kesir Yaslanacakları cehenneme ki; o, ne kötü bir karargahtır.
İskender Evrenosoğlu Cehennem; ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü!
Kadri Çelik (Ki o helak yurdu) Cehennemdir. Ona girerler. Pek de kötü bir yerleşme yeridir o!
Mehmet Ali Eroğlu İçine atılacakları helak yurdu cehennemdir. Orası ne kötü bir konaklama yeridir.
Muhammed Celal Şems (28-29) Allah’ın nimetini nankörlük ile değiştirenleri ve kavmini helâk evi (olan) Cehennem’e indirenleri görmedin mi? (Onlar) oraya girecekler. (Orası) ne kötü bir kalınacak yerdir!
Muhammed Esed (O yıkım yeri,) katlanmak zorunda kalacakları cehennemdir: Ne kötü bir konaklama yeridir orası!
Mustafa Çevik 28-30 Allah’ın verdiği bunca nimetlere nankörlük edip kibirlenerek, Allah’la birlikte ilahlar edinen ve başkalarını da kendileri gibi yaşamaya teşvik edip, azap yurdu olan cehenneme sürükleyen ve sürüklenenleri görmüyor musun? İşte o cehennemi yurt edinecek olanların vay haline. Bunlar Allah’ın rızasını kazanmaya çağrılmalarına rağmen, kabullenmeyip doğru olandan yüz çevirmiş, nankörlüğe yatkın olanların yüz çevirmelerine de destek vermiş, önayak olmuşlardır. Onlar; Allah’ın verdiği nimetlerden istifade ederek, bir müddet daha oyalansınlar, nasıl olsa sonunda varacakları yer cehennemdir.
Mustafa İslamoğlu cehenneme? (Evet) oraya varıp dayanacaklar: Ama orası ne berbat bir ikametgahtır!
Ömer Nasuhi Bilmen Cehenneme, oraya gireceklerdir. O ne kötü karargâh!
Ömer Öngüt Onlar cehenneme girecekler. O ne kötü bir karargâhtır!
Şaban Piriş Onları cehenneme sokacaklardır. Ne kötü bir durak!
Sadık Türkmen Cehennem!.. Ona yaslanırlar. O, ne kötü bir karargah!
Seyyid Kutub O helâk yurdu, içine atılacakları cehennemdir. Orası ne fena bir barınaktır.
Suat Yıldırım (28-29) Allah’ın nimetine bedel, inkâr ve nankörlüğü tercih edenleri, ayrıca kendi halklarını da helâk yurduna, cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Cehennem ne kötü bir yerleşim yeridir!
Süleyman Ateş Yaslanacakları cehenneme (götürdüler). Ne kötü bir duraktır o!
Süleymaniye Vakfı Cehenneme... Bunlar oraya gireceklerdir. Ne kötü konaklama yeridir o!
Tefhim-ul Kuran (Ki bu) Cehennemdir. Ona yaslanırlar. Ne kötü bir karar (yeridir) o!...
Ümit Şimşek Girecekleri o helâk yurdu Cehennemdir. Yerleşmek için ne kötü bir yerdir orası!
Yaşar Nuri Öztürk Yaslanacakları cehenneme kondurdular. Ne kötü bir duruş yeridir o!