Mâ’ûn suresi

108 - Kevser suresi (3)

Kâfirûn suresi
  
1 Sana çok şey verdik. (Bknz. İbrahim 14/34)
2 Öyleyse ibadeti Rabbin için yap ve kurbanı onun için kes. (Bknz. Hac 22/36)
3 Senden nefret eden, arkasından gidecek kimsesi olmayandır. (Bknz. Müminun 23/101)

Mâ’ûn suresi

Kâfirûn suresi