Kureyş suresi

107 - Mâ’ûn suresi (7)

Kevser suresi
  
1 Hesap verme işini yalan sayanı gördün mü?
2 Yetimi itip kakan odur.
3 Çaresizi doyurmak için teşvikte bile bulunmaz.
4 İbadet de eden bu gibi kimselerin çekecekleri var.
5 Bunlar ibadetlerini önemsemezler.
6 Onlar gösteriş yaparlar.
7 Küçük yardımlara bile engel olurlar.

Kureyş suresi

Kevser suresi