Tîn suresi

96 - Alak suresi (19)

Kadr suresi
  
1 Rabbinin adıyla oku; yaratan odur.
2 O insanı alaktan yaratmıştır.
3 Oku. Rabbin sonsuz ikram sahibidir.
4 Kalemle öğretmiştir
5 İnsana bilmediğini öğretmiştir.
6 Yok, yok… İnsan kesinlikle azar;
7 Kendini yeterli görürse eğer.
8 Ama nasıl olsa Rabbinin huzuruna çıkarılacaktır.
9 Sen hiç gördün mü karşı koyan kişiyi,
10 İbadet ederken, bir kula karşı koyanı?
11 Gördün mü, ibadet eden, ya doğru yoldaysa?
12 Ya da Allah’tan çekinilmesini istemişse?
13 Şunu da gördün mü; ona karşı koyan ya yalan söylemiş ve sırt çevirmişse?
14 O kişi bilmez mi Allah’ın görmekte olduğunu?
15 Yok, yok… Vazgeçmezse tutup çekeriz perçeminden.
16 O yalancı ve suçlu perçeminden.
17 Çağırsın bakalım yandaşlarını.
18 Biz de çağıracağız zebanileri.
19 Yok, yok… Sen ona boyun eğme; secde et ve Allah’a yakınlaş.

Tîn suresi

Kadr suresi