Duhâ suresi

94 - İnşirâh suresi (8)

Tîn suresi
  
1 Senin içini ferahlattık değil mi?
2 Yükünü de kaldırdık.
3 O senin belini bükmüştü.
4 Bir de şanını yücelttik.
5 Demek ki, her güçlüğün yanında bir kolaylık varmış.
6 Unutma ki, o güçlüğün yanında bir kolaylık daha vardır.
7 Öyleyse boş kalınca kalk, yorul.
8 Ve yalnız Rabbine giden yola sarıl.

Duhâ suresi

Tîn suresi