İnşikâk suresi

85 - Bürûc suresi (22)

Târık suresi
  
1 Burçları olan göğe,
2 Söz verilen güne,
3 Hakka şahit olana ve şahit olunan hakka yemin olsun ki,
4 O çukuru kazanlar kahroldular.
5 Yakıt dolu ateş çukurunu…
6 Onlar ateşin çevresinde oturur,
7 Müminlere yaptıklarını seyrederlerdi.
8 Bu cezayı vermelerinin tek sebebi, müminlerin, güçlü ve her şeyi güzel yapan Allah’a inanmalarıydı.
9 Göklerin ve yerin tek hâkimi olan Allah’a inanmaları… Üstelik Allah, her şeye şahittir.
10 Mümin erkeklerle mümin kadınları o çukurda yakıp da tevbe etmeyenlerin payına düşen Cehennem azabı ve yangın azabıdır.
11 İnanan ve iyi iş yapanlar ise içinden ırmaklar akan cennetlere kavuşurlar. İşte büyük zafer budur.
12 Rabbin yakaladı mı kıskıvrak yakalar.
13 İlkin var eden ve yeniden var edecek olan odur.
14 Bağışlaması çok, sevgisi çok olan odur.
15 Arşın sahibidir, pek yücedir.
16 Dilediği her şeyi yapacak güçtedir.
17 Orduların haberi sana geldi değil mi?
18 Firavun’un ve Semud’un haberi…
19 Aslında bu kâfirler (de onlar gibi) yalan içinde yüzmektedirler.
20 Ama Allah bunları da çepeçevre kuşatmıştır.
21 Aslında bunların yalan dedikleri yüce Kur’ân’dır. (Bknz. En’am 6/33)
22 O, Levh-i mahfuzdadır.

İnşikâk suresi

Târık suresi