Mutaffifîn suresi

84 - İnşikâk suresi (25)

Bürûc suresi
  
1 Gök çatlayınca
2 Rabbini dinlediği ve görevini yaptığı onaylandığı sırada.
3 Yer uzatılınca (Bknz. Taha 20/105–107)
4 İçindekileri atıp boşalınca,
5 Bunlar; Rabbini dinlediği ve görevini yaptığı onaylandığı sırada olacaktır.
6 Ey insan! Sen Rabbine giden yolda didinip durur ve nihayet onun huzuruna çıkarsın.
7 Kimin defteri sağından verilirse,
8 Onun hesabı kolayca kapatılır,
9 Eşi dostu arasına mutlu döner.
10 Kimin de defteri arka tarafından verilirse,
11 O da yok olmak için yalvarır,
12 Ama o, alevli bir ateşe girip kızaracaktır.
13 Hâlbuki bir zamanlar eşi dostu arasında mutluydu.
14 Rabbinin huzuruna çıkacağını hiç hesaba katmazdı.
15 Ama katmalıydı. Çünkü Rabbi onu hep görüyordu.
16 Hayır, siz de hesaba katmalısınız. Yemin ederim akşamın alaca karanlığına,
17 Geceye ve yoğunlaşan karanlığa,
18 Dolunay olduğunda aya yemin ederim ki,
19 Kesinlikle basamak basamak ilerleyeceksiniz.
20 Böyle iken bunlar nelerine güveniyorlar da inanmıyorlar?
21 Bunlara Kur’ân okununca da boyun eğmiyorlar?
22 Bu kâfirler aslında yalan söylüyorlar.
23 Allah onların ezberlerini çok iyi biliyor.
24 Öyleyse onlara acıklı bir azabı müjdele.
25 İnanıp iyi işler yapanlar başka. Onları da tükenmek bilmeyen bir karşılık beklemektedir.

Mutaffifîn suresi

Bürûc suresi