Tekvîr suresi

82 - İnfitâr suresi (19)

Mutaffifîn suresi
  
1 Gök yarılınca, (Bknz. Mearic 70/8, Rahman 55/37)
2 Yıldızlar toz haline gelince,
3 Denizler taşırılınca (Bkz. Mearic 70/4 vd., Kaf 50/4 Lukman 31/28, Araf 7/29)
4 Kabirdekiler çıkarılınca,
5 O zaman herkes ne gönderdiğini ve neler bıraktığını öğrenecektir (Bknz. Yasin 46/12)
6 Ey insan! Neyine güveniyorsun da cömert olan Rabbine karşı geliyorsun?
7 Seni yaratan, eşitleyen ve dengeleyen odur.
8 Seni belirlediği yapıda düzenleyen de odur.
9 Yok, yok… Siz hesap verme işini yalan sayıyorsunuz.
10 Hâlbuki üzerinizde korumaların olduğu bir gerçektir. (Bknz. Ra’d 13/11)
11 Değerli yazıcılardır onlar.
12 Yaptığınız her şeyi bilirler.
13 İyiler, tabii ki, nimetlere kavuşacaklardır.
14 Taşkınlık edenler ise alevli ateşte olacaklar,
15 Hesap verme günü oraya girip kızaracaklar,
16 Artık oradan ayrılamayacaklardır.
17 Hesap verme günü nedir nereden bileceksin!..
18 Gerçekten, sen nereden bileceksin hesap verme gününün ne olduğunu!..
19 O gün, kimsenin kimse için bir şey yapamayacağı gündür.  O gün bütün yetki Allah’ındır.

Tekvîr suresi

Mutaffifîn suresi