Abese suresi

81 - Tekvîr suresi (29)

İnfitâr suresi
  
1 Güneş sarılınca,
2 Yıldızlar kararınca,
3 Dağlar yürütülünce,
4 Birlik ve beraberlikler bitirilince (Bknz. Müminûn 23/101, Meâric 70/10–14)
5 Yabani hayvanlar bir araya getirilince, (Bknz. En’âm 6/38)
6 Denizler doldurulunca, (Bknz. İnşikak 84/3, Taha 20/105–107)
7 Ruhla beden birleştirilince, (Bknz. Yasin 36/51-52)
8 Diri diri gömülen kıza sorulunca:
9 Hangi suçtan dolayı öldürüldü diye.
10 Defterler açılınca,
11 Gök sıyrılınca (Bknz. Enbiya 21/104)
12 O alevli ateş körüklenince,
13 Cennet yaklaştırılınca,
14 İşte o zaman herkes ne getirdiğini öğrenecektir.
15 Hayır!.. Kendini gizleyenlere,
16 Ve dolaşıp saklananlara,
17 Kararınca geceye,
18 Nefeslenince sabaha yemin ederim ki,
19 Kur’ân değerli bir elçinin sözüdür, (Bknz. Hakka 69/38–47)
20 Güçlü… Arşın sahibi yanında itibarlı,
21 Orada saygı gören güvenilir elçi Cebrail’in sözüdür.
22 Sizin arkadaşınız cinlerin etkisinde değildir.
23 O, Cebrail’i apaçık ufukta görmüştür.
24 Kendindeki gayb bilgisini kimseden saklamaz. (Bknz. Cin 72/26–28)
25 Bu Kur’ân, taşlanmış Şeytan’ın sözü değildir.
26 Sizden doğru davrananlar için.
27 (27-29) Alemlerin Rabbi olan Allah oluşturmadan (emir vermeden) siz hiçbir şeyi oluşturamazsınız.
28 (27-29) Alemlerin Rabbi olan Allah oluşturmadan (emir vermeden) siz hiçbir şeyi oluşturamazsınız.
29 (27-29) Alemlerin Rabbi olan Allah oluşturmadan (emir vermeden) siz hiçbir şeyi oluşturamazsınız.

Abese suresi

İnfitâr suresi