Me’âric suresi

71 - Nûh suresi (28)

Cin suresi
  
1 Biz Nuh’u kavmine elçi gönderdik; kendilerini acıklı bir azap çarpmmadan önce onları uyar diye.
2 Nuh dedi ki: “Kavmim! Ben sizi açıkça uyaran bir kişiyim;
3 Allah’a kul olun; ondan sakının, sözlerimi dinleyin ki
4 Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi ecel-i müsemmânıza kadar yaşatssın. Çünkü Allah’ın belirlediği ecel gelince artık geri bırakılmaz. Bunu bir bilseydiniz.

Me’âric suresi

Cin suresi