Kamer suresi

55 - Rahmân suresi (78)

Vâkıa suresi
  
29 Göklerde ve yerdeki herkes ondan ister.
37 Gök yarılıp kızarmış yağ renginde gül gibi olduğu zaman.

Kamer suresi

Vâkıa suresi