Zuhruf suresi

44 - Duhân suresi (59)

Câsiye suresi
  
1 (1-6 )Hâ, Mîm. Her şeyi açıklayan Kitaba yemin olsun, Biz onu mübarek bir gecede indirdik, biz insanları uyarırız. Karara bağlanmış görevler o gece taksim edilir. Tarafımızdan verilmiş bir emre göre elçileri (melekleri) yerlerine göndeririz. Bu, Rabbinin bir ikramıdır, o işitir ve bilir.
2 (1-6 )Hâ, Mîm. Her şeyi açıklayan Kitaba yemin olsun, Biz onu mübarek bir gecede indirdik, biz insanları uyarırız. Karara bağlanmış görevler o gece taksim edilir. Tarafımızdan verilmiş bir emre göre elçileri (melekleri) yerlerine göndeririz. Bu, Rabbinin bir ikramıdır, o işitir ve bilir.
3 (1-6 )Hâ, Mîm. Her şeyi açıklayan Kitaba yemin olsun, Biz onu mübarek bir gecede indirdik, biz insanları uyarırız. Karara bağlanmış görevler o gece taksim edilir. Tarafımızdan verilmiş bir emre göre elçileri (melekleri) yerlerine göndeririz. Bu, Rabbinin bir ikramıdır, o işitir ve bilir.
4 (1-6 )Hâ, Mîm. Her şeyi açıklayan Kitaba yemin olsun, Biz onu mübarek bir gecede indirdik, biz insanları uyarırız. Karara bağlanmış görevler o gece taksim edilir. Tarafımızdan verilmiş bir emre göre elçileri (melekleri) yerlerine göndeririz. Bu, Rabbinin bir ikramıdır, o işitir ve bilir.
5 (1-6 )Hâ, Mîm. Her şeyi açıklayan Kitaba yemin olsun, Biz onu mübarek bir gecede indirdik, biz insanları uyarırız. Karara bağlanmış görevler o gece taksim edilir. Tarafımızdan verilmiş bir emre göre elçileri (melekleri) yerlerine göndeririz. Bu, Rabbinin bir ikramıdır, o işitir ve bilir.
6 (1-6 )Hâ, Mîm. Her şeyi açıklayan Kitaba yemin olsun, Biz onu mübarek bir gecede indirdik, biz insanları uyarırız. Karara bağlanmış görevler o gece taksim edilir. Tarafımızdan verilmiş bir emre göre elçileri (melekleri) yerlerine göndeririz. Bu, Rabbinin bir ikramıdır, o işitir ve bilir.

Zuhruf suresi

Câsiye suresi