Ahzâb suresi

34 - Sebe’ suresi (54)

Fâtır suresi
  
46 De ki; size bir tek öğüdüm var: Allah için ikişer ikişer (mesnnâ) ve teker teker kalkın ve iyi düşünün; arkadaşınızda bir delilik yoktur, o sadece şiddetli bir azâbın öncesinde sizi uyaran biridir.

Ahzâb suresi

Fâtır suresi