Ankebût suresi

30 - Rûm suresi (60)

Lokman suresi
  
30 Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın fıtratına çevir. O, insanları ona göre yaratmıştır. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Ama insanların çoğu bunu bilmezler.
40 Sizi yaratmış olan, sonra size rızık veren, sonra canınızı alacak olan, sonra yeniden diriltecek olan Allah’tır. Ortaklarınız içinde bunlardan birini yapan var mıdır? Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir.
41 İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozulmalar ortaya çıktı. Bu, yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın diyedir. Belki vazgeçerler.
42 De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da bakın ki, bundan evvelkilerin sonu nasıl olmuştur?” Onların çoğu müşrik kimselerdi.
43 Sen yüzünü o doğru dine yönelt. Bunu Allah tarafından gelecek olan ve savma imkânı olmayan bir günden önce yap. İnsanlar o gün bölük bölük bölüneceklerdir.
44 Kim kâfir olursa kâfirliği kendi aleyhinedir. Kim de iyi iş yaparsa kendileri için hazırlık yapmış olurlar.

Ankebût suresi

Lokman suresi