Nahl suresi

17 - İsrâ suresi (111)

Kehf suresi
  
9 Bu Kur’ân, insanlara en doğru yolu gösterir. İyi iş yapan mümminlere, kendilerini büyük bir karşılığın beklediğini müjdeler.
10 Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için elemli bir azap hazırlamışızdır.
30 Senin Rabbin rızkı, çalışan ve gücü yeten için yayar. O, kullarının içini bilir ve onları görür.
33 Allah’ın dokunulmaz kıldığı kimseyi öldürmeyin, hukuka uygunsa başka. Haksız yere kim öldürülürse onun velisine yetki verdik o da öldürme işinde taşkınlık etmesin. Çünkü o, yardım görmüştür.
44 Yedi gök, yer ve bunlardaki varlıklar onu tesbih ederler; Onu hamdi sebebiyle tesbîh etmeyen bir şey yoktur; fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız.
52 Allah’ım ne iyi yaptın (da bizi kaldırdın)!
67 Denizde başınıza bir sıkıntı gelse, yardıma çağırdığınız herkes kaybolur; yalnız Allah kalır. Allah sizi kurtarıp karaya çıkardı mı, yüz çevirirsiniz. İnsan, yapılan iyiliği görmez.
78 Namazı, Güneşin dülûk’ndan (güneşin tepeden batıya kaydığı vakitte) gecenin ğasakına (soğuğuna) kadar, bir de fecrin kur'ân’ında (toplanmasında) tam kıl. Fecrin kur’ânı (toplanması) gözle görülür.
85 Sana o ruhu soruyorlar. De ki: “Ruh Rabbimizin emridir. Size ilimden sadece az bir şey verilmiştir.
89 Biz bu Kur’ân’da her örneği, gerçekten, türlü biçimlerde verdik. Ama insanların çoğu, kolayca bunları görmezlik eder.

Nahl suresi

Kehf suresi