Enfâl suresi

9 - Tevbe suresi (129)

Yûnus suresi
  
1 Antlaşma yaptığınız müşriklere, Allah ve Elçisi tarafından yapılan son uyarıdır:
2 Bu topraklarda dört ay dolaşın. Bilin ki, siz Allah’ı yıldıramazsınız. Ama Allah, kendini görmezlikten geleni rezil eder.
3 Bu büyük hac gününde Allah’ın ve Elçisi’nin bütün insanlara duyurusu şudur: Allah’ın o müşriklerle bir ilişiği yoktur; Elçisinin de öyle. Ey müşrikler, tövbe ederseniz hayrınıza olur. Sırt çevirirseniz bilin ki, siz Allah’ı yıldıramazsınız. Görmezlik edenlere acıklı bir azabı müjdele.
4 Bu uyarı, sizinle antlaşma yapmış ve daha sonra bir kusur işlememiş, size karşı kimseye destek vermemiş olanları kapsamaz. Onlara karşı olan andınızı süresinin sonuna kadar koruyun. Allah korunanları sever.
5 (Dört) yasak ay çıkınca o müşrikleri, bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları kuşatın, onlar için her gözetleme yerinde oturun. Ama tövbe ederler, namaz kılarlar, zekat verirlerse serbest bırakın. Allah’ın bağışlaması çok, ikramı boldur.
31 Alimlerini ve din büyüklerini, Allah ile aralarına rab olarak koyddular. Meryem oğlu Mesih’i de öyle. Oysa onlara verilen emir, sadece tek bir Tanrı’ya kul olmaları idi. Ondan başka tanrı yoktur. Allah, onların şirkinden uzaktır.
51 De ki, bize Allah’ın yazdığı dışında bir şey olmaz. O bizim dostummuzdur. Müminler yalnız Allah’a güvensinler.
110 Kurdukları bina, içlerinde bir şüphe olmaya devam eder, kalpleri parça parça olmuş başka. Allah bilir, doğru karar verir.
112 (Allah’ın cennet sözü verdiği kişiler) Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, gezenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenller, kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın hududunu koruyanlardır. İşte o müminleri müjdele.
115 Allah bir toplumu yoluna kabul etikten sonra sakınmaları gereken şeyi açıkça bildirmedikçe onları yoldan çıkmış saymaz. Allah her şeyi bilir.
128 Size kendi içinizden bir elçi geldi. Sizi sıkıntıya sokan her şey onu da sıkar. O size pek düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve rahimdir.

Enfâl suresi

Yûnus suresi