1 - Fâtiha suresi (7)

Bakara suresi
  
1 İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla
2 Her şeyi güzel yapmak Allah’a mahsustur.
3 O, varlıkların sahibidir. İyiliği sonsuz, ikramı boldur.
4 Hesap verme gününün hâkimidir.
5 Allah'ım!.. Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım dileriz
6 Bize doğru yolunu göster;
7 Mutluluk verdiğin kimselerin yolunu. Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yolunu göster. (Âmin)

Bakara suresi